|

Program Mój Prąd 5.0. Rozpoczął się nabór wniosków

Solar Technician Installing Solar Panel
fot. pexels
Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Śremski ratusz przypomina, że 22 kwietnia rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Mój Prąd” (MP5).


Berdychowski Wv

Program skierowany jest do prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net – billing. W tym systemie prosument energię wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną, której nie zużyje na bieżąco (tzw. nadwyżki), oddaje do sieci po określonej przez PSE cenie i kupuje energię, gdy instalacja nie pokrywa zapotrzebowania wg stawek swojego sprzedawcy.


Śrem Nasze Miasto 320x320 Komórki

Główne założenia programu

Okres kwalifikowania: od 01.02.2020 r. (wszystkie wydatki związane z zakupem i montażem mikroinstalacji PV oraz urządzeń dodatkowych jak równie przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci i uruchomienie urządzeń dodatkowych muszą zawierać się w okresie od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku).

Trzy grupy wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania:

  1. Grantobiorcy (wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  2. Grantobiorcy (wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,
  3. Grantobiorcy (wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd, pod warunkiem, że:
  4. mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020;
  5. zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;
  6. do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.
  ZSP w Śremie pokonała rywali. Jej uczniowie będą reprezentować powiat na szczeblu wojewódzkim

Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż):

  • Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 wnioskodawców);
  • Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:

– 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 wnioskodawców);

– 3 000,00 zł (grupa 3 wnioskodawców).

 Urządzenia dodatkowe:

 a) Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:

     1) Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;

     2) Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;

     3) Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;

     4) Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;

     5) Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł

 b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł

 c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł

 d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł.

Ważne zmiany w programie w porównaniu z innymi edycjami:

  • Zmienione zostały wymagania techniczne dla niektórych urządzeń dodatkowych w tym dla systemu EMS i HEMS;
  • Zwiększono liczbę wymaganych załączników m.in. o dokument potwierdzający numer rachunku bankowego, kartę produktu / etykietę energetyczną.

Zostaw komentarz