Image
  • Home
  • Aktualności
  • Gmina rozszerza strefę uprawnioną do zwolnienia z podatku od nieruchomości

Gmina rozszerza strefę uprawnioną do zwolnienia z podatku od nieruchomości

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Przypomnijmy, że dotychczas z 3-letniego zwolnienia z podatku od nieruchomości mogli korzystać właściciele budynków znajdujących się w obrębie ulic: Plac 20 Października, Kościuszki, Wyszyńskiego i Poznańska. Oczywiście musieli spełnić warunek – przeprowadzić remont elewacji budynku.

Nowa uchwała rozszerza strefę o pozostałe ulice znajdujące się w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej prawobrzeżnej części Śremu. Wyłączono jedynie teren Parku Miejskiego im. Powstańców Wielkopolskich.Cały czas istnieje potrzeba rewitalizacji i modernizacji wielu zaniedbanych budynków i ich fasad, w tym przede wszystkim znajdujących się w starej, zabytkowej części miasta. Budynki te w większości należą do podmiotów niepublicznych, prywatnych, które latami podlegały intensywnej eksploatacji. Dodatkowym utrudnieniem dla właścicieli tych budynków jest fakt, iż wszelkie prace budowlane, remontowe czy konserwatorskie na tym terenie muszą być zgłaszane wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków, który ustala zasady ich przeprowadzania. Często wiąże się to z dodatkowymi kosztami – uzasadnia burmistrz


Berdychowski Kwiecien2 2024

Proponowane przez ratusz rozwiązanie ma skłonić właścicieli budynków do przyśpieszenia decyzji o przeprowadzeniu remontu budynków i tym samym polepszenia wyglądu starej części miasta. – A to z kolei sprawi, iż podniesie się poziom jego atrakcyjności m.in. w oczach potencjalnych nowych mieszkańców czy też turystów – podkreśla burmistrz.

Rozszerzony zakres zwolnienia od podatku od nieruchomości, przy uwzględnieniu warunków wymienionych w projekcie uchwały i założeniu, że wszystkie budynki lub ich części znajdujące się na terenie obejmującym zwolnienie, będą podlegały zwolnieniu, wyniesie dla budżetu gminy około 590 tys. zł rocznie.