| |

Słoneczka w bibliotece

Celem przedsięwzięcia było przede wszystkim zapoznanie przedszkolaków z działalnością biblioteki, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych oraz szacunku do książek. Wizyta upłynęła w radosnej atmosferze, dzieci z zainteresowaniem oglądały biblioteczne zbiory i poznawały pracę bibliotekarek – Darii Rosiak oraz Magdaleny Szymańskiej.

Lekcję biblioteczną dopełniło głośne czytanie wiersza Jana Brzechwy „ZOO”, a także gry i zabawy przygotowane przez bibliotekarki.