||

Masz psa? Powinieneś za niego zapłacić!

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Niestety ten obowiązek jest trudno egzekwowalny. Spora grupa właścicieli psów nie pamięta lub zwyczajnie lekceważy obowiązek zarejestrowania psa i wniesienia rocznej opłaty. W gminie Śrem wynosi ona 36 zł.


Tydzień w kółko
Tydzień w kółko
Śrem Nasze Miasto 320x320 Komórki

Na co są przeznaczone pieniądze?


Berdychowski Wv

W gminie Śrem obowiązuje uchwała rady miejskiej z dnia 23.11.2017 roku w sprawie opłaty za posiadanie psów, która wprowadza obowiązek uiszczenia stosownej rocznej stawki (36 zł). Opłata od posiadania psów płatna jest jednorazowo, w terminie do 31 marca każdego roku bez wezwania. Wystarczy przelew na konto gminy (SBL 57 9084 0003 2102 0013 0521 0013).

Z tych pieniędzy gmina finansuje np. instalację śmietników i woreczki na psie upominki – wyjaśniają urzędnicy śremskiego ratusza. Dwa lata temu, władze gminy w anonimowej ankiecie pytały mieszkańców o to, gdzie zlokalizować w przyszłości kolejne pojemniki na psie odchody. Bo tych wciąż wydaje się być za mało.

Nie da się ukryć, że trudno egzekwować obowiązek wniesienia opłaty za posiadanie psa. Równie trudno jest przekonać właścicieli psów do sprzątania po swoich pupilach. – A to jest już wykroczenie – przypomina Marian Goliński, komendant Straży Miejskiej w Śremie. Osoba złapana na gorącym uczynku musi liczyć się z mandatem wysokości od 500 zł do nawet 5000 zł.

Dlatego apeluję o sprzątanie po psach. Przecież to nie jest żaden wstyd lecz odpowiedzialne i kulturalne zachowanie – podkreśla M. Goliński

Kto jest zwolniony z opłaty za posiadanie psa?

Z opłaty za posiadanie psa można być zwolnionym. Z tego przywileju mogą skorzystać osoby, które adoptowały psa ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju. Ponadto opłata ta nie jest pobierana od:

  • Członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
  • Osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych –  z tytułu posiadania jednego psa;
  • Osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;
  • Osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
  • Podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.