|

Czas nieubłaganie się kończy

Jeszcze tylko do piątku, 13 stycznia. Mieszkańcy całej gminy Książ Wlkp., którzy do tej pory nie wzięli w udziału, a są zainteresowani wyrażeniem opinii w ramach konsultacji społecznych, będą mogli to uczynić, wypełniając papierowo lub elektronicznie przygotowaną ankietę. Ankieta dostępna jest na urzędowych stronach ksiąskiego magistratu. „Jej formularz posłuży ocenie problemów zdiagnozowanych w obszarze, wskazanym jako obszar rewitalizacji” – deklarują urzędnicy.

Także do piątku można zgłaszać ewentualne uwagi, co do dokumentu diagnozy i projektu uchwały Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Książ Wielkopolski. Swoje zdanie można wyrazić w specjalnym, przeznaczonym do tego formularzu zgłaszania uwag.

fot. UM Książ Wlkp.

Tym z mieszkańców, którzy wyrazili już swoją opinię i zabrali głos w powyższej kwestii – bardzo dziękujemy. Pozostałych zapraszamy do udziału w konsultacjach. Pamiętajmy, że są one nie tylko wymogiem prawnym, ale przede wszystkim ważnym elementem procesu tworzenia gminnego dokumentu” – dziękują ksiąscy urzędnicy.