||

Porozmawiajmy o sporcie – konsultacje społeczne

Z takiego właśnie założenia wychodzi samorząd gminy Śrem, która zachęca wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Sportu dla gminy Śrem na lata 2022 – 2028”.

Celem konsultacji będzie zaprezentowanie projektu Strategii Rozwoju Sportu dla gminy Śrem na lata 2022 – 2028 oraz zebranie uwag, opinii od mieszkańców, organizacji pozarządowych i innych stron zainteresowanych.Uwagi do projektu strategii będzie można składać w formie papierowej, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej srem.pl i BIP oraz osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Śremie bądź pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Śremie/Gmina Śrem, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem (decyduje data wpływu do urzędu) oraz najbardziej wygodną formą, czyli za pośrednictwem formularza elektronicznego.

Na zgłaszanie swoich uwag czasu będzie niewiele. Samorząd na konsultacje przeznaczył jedynie 7 dni.

Konsultacje rozpoczną się 2 grudnia i zakończą 9 grudnia.

Nie zapomnijcie się podpisać pod formularzami! Te, które nie będą miały podpisu oraz te, które zostaną dostarczone do urzędu po terminie, nie będą uwzględniane w rozpatrywaniu strategii.

Projekt strategii nie jest jeszcze dostępny na urzędowych stronach. Jak tylko tak się stanie – natychmiast Was o tym poinformujemy.