Image
  • Home
  • Aktualności
  • Sport mamy gdzieś! Raport z konsultacji społecznych jest tego dowodem

Sport mamy gdzieś! Raport z konsultacji społecznych jest tego dowodem

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Celem konsultacji było zaprezentowanie projektu „Strategii Rozwoju Sportu dla gminy Śrem na lata 2022-2028” oraz zebranie uwag, opinii od mieszkańców, organizacji pozarządowych i innych stron zainteresowanych.

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach 2-9 grudnia. Miały one zasięg gminny.

Projekt strategii był dostępny na stronie srem.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Śremie. Zapoznać z nim mógł się każdy zainteresowany i każdy uprawniony mógł zgłaszać do niego swoje uwagi.

Właśnie te uwagi, a konkretnie liczba osób, które zdecydowały się pochylić nad projektem strategii oraz wnieść do nich swoje propozycje mrozi krew w żyłach. Na ponad 40 tys. mieszkańców gminy swoje uwagi do strategii złożyło jedynie… 10 osób. To zaledwie ułamek z tych, którzy mogli, a nie skorzystali z tej propozycji.

To pokazuje, że albo mieszkańcy mają sport w poważaniu, albo zdecydowana większość zgadza się ze strategią urzędników i nie wnoszą do niej żadnych uwag.

Z kolei ta dziesiątka, która zdecydowała się na wniesienie uwag wskazywał na następujące problemy, które nie zostały uwzględnione w strategii, a które po rozpatrzeniu przez organ gminy zostały do niej dopisane:

  • w części dotyczącej organizacji sportowych uwzględniono informację o nieformalnych grupach propagujących sport i aktywność fizyczną,
  • grupy nieformalne zostały uwzględnione również w misji, nawiązując do zaangażowania mieszkańców w ich działalność,
  • w celach strategii uwzględniono budowę pełnowymiarowej sali sportowej,
  • doprecyzowano cel dotyczący sportu wyczynowego, uwzględniając zapis o zawodnikach pełnoletnich.