Image

Gmina planuje podniesienie stawki za przedszkole

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Burmistrz Śremu przygotował uchwałę zmieniająca uchwałę „w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów”. Zakłada ona ustanowienie wysokości opłaty na poziomie 1,14 zł, za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu po godzinie 13.00.

Przypomnijmy, że dotychczas kwota ta wynosiła 1 zł. Jakie jest uzasadnienie tej decyzji?Jak tłumaczy burmistrz – co prawda ustawodawca określił w art. 53 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, że wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego. Jednak w art. 52 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zapisano, że maksymalna wysokość opłaty, podlega waloryzacji.

W obwieszczeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, określono maksymalną wysokość kwoty opłaty na poziomie 1,14 zł. Stąd też konieczność ustosunkowania się rady miejskiej do nowej kwoty.