||

Radny Majsner ponownie apeluje o doświetlenie skrzyżowania w Lucinach

Radny Emil Majsner po raz kolejny podnosi sprawę poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w Lucinach. Przygotował kolejną interpelację, w sprawie zainstalowania oświetlenia przy skrzyżowaniu drogi powiatowej 2480p z drogą wojewódzką 432 w miejscowości Luciny. Przypomnijmy – pierwsza interpelacja została złożona w marcu 2021 roku. Równolegle o poprawę bezpieczeństwa w tym newralgicznym miejscu apelował radny miejski – Grzegorz Wiśniewski. Wówczas sprawa miała trafić do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

W związku z niewielkim  efektem działań WZDW i znacznym upływem czasu (wiosna 2021 r.) zwracam się z wnioskiem o podjęcie dalszych, skuteczniejszych działań przez organy starostwa w celu uzyskania precyzyjnych informacji, a najlepiej działań w przedmiotowej sprawie – zwraca uwagę w swej interpelacji radny Majsner


VW_Berdychowski_400_150(1)

Radny w piśmie zauważa, że „Skrzyżowanie to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ znajduje się na wzniesieniu. Ruch samochodów jest duży poprzez gęstą zabudowę miejscowości Luciny, Dąbrowa, Mechlin i Grodzewo. Ponadto z tego skrzyżowania korzystają śmieciarki, jadące do PSZOK w Mateuszewie. To skrzyżowanie jest użytkowane przez licznych rowerzystów i pieszych. W obrębie tego skrzyżowania znajdują się przystanki komunikacji publicznej. To skrzyżowanie stanowi także istotne miejsce w kontekście dojazdu dzieci i młodzieży do szkoły oraz przedszkola w Dąbrowie”.– Jest to bardzo ważna kwestia dla lokalnej społeczności! – podkreśla E. Majsner. Nie pozostaje nic innego jak czekać na odpowiedź urzędu. Będziemy się tej sprawie przyglądać.