||||

Wsparcie finansowe dla rodzin z gospodarstw rolnych

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Do 15 listopada 2022 r. w Biurach Powiatowych ARiMR można składać wnioski o pomoc finansową w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Wnioski należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej ARiMR, do kierownika biura powiatowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wnioskującego o pomoc.Wnioski mogą być składane:

  • bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP;
  • wysłane za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska).

Ważne! Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc. Termin składania wniosków mija 15 listopada. W przypadku złożenia wniosku po 15 listopada 2022 r. nie zostanie wszczęte postępowanie w sprawie przyznania pomocy.

Więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem