|

Uczniowie „Czytają z Sercem”

Głównym celem akcji jest promocja literatury i czytelnictwa, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na temat samego serca – jego budowy, funkcjonowania, chorób oraz symboliki. Dla młodych ludzi udział w przedsięwzięciu stanowi doskonałą lekcję empatii i wrażliwości na cierpienie i potrzeby osób, które na co dzień zmagają się z chorobami mięśnia sercowego. Jest to również propagowanie zdrowego stylu życia jako przeciwdziałania chorobom układu sercowo-naczyniowego.

Fot. ZSP Masłowo

W realizację przedsięwzięcia włączyli się wszyscy: dyrektor oraz nauczyciele głośno czytali teksty o sercu, młodzież z klasy VIII a zaprezentowała tematyczne scenki, traktujące o budowie i funkcjonowaniu mięśnia sercowego, uczniowie klas I-II wzięli udział w „Spacerze Serc”, natomiast ich starsze koleżanki i koledzy w „Biegu Serc”. Ponadto przygotowane zostały gazetki ścienne promujące rolę czytelnictwa w życiu człowieka oraz wspieranie prawidłowego funkcjonowania serca. Aktywnie propagowano również zdrowe odżywianie, m.in. poprzez rozdawanie przepisu na „Marsjańskie babeczki Marysi”.Szkolnymi koordynatorami akcji były nauczycielki: Beata Szafraniak oraz Magdalena Socha.

Fot. ZSP Masłowo

W akcję promowania czytelnictwa włączyły się również przedszkolaki z Wieszczyczyna, które 29 września obchodziły Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto to zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki, w nawiązaniu do zainaugurowanej przez Fundację ABCXXI kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Celem inicjatywy jest promowanie głośnego czytania dzieciom, nabywanie przyjemności z czytania i słuchania, a także poczucia przynależności do społeczności czytelniczej.

Miłą niespodzianką dla przedszkolaków była wizyta Małgorzaty Sławek – dyrektor ZSP w Masłowie, w skład którego wchodzi przedszkole w Wieszczyczynie. Przedszkolaki z uwagą i zainteresowaniem słuchały czytanych przez panią dyrektor baśni i bajek, chętnie też wypowiadały się na temat wysłuchanych treści, jak i samych książek.