|

Pozbądź się elektrośmieci, pomóż szkole i środowisku!

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Masłowie włączyła się do organizowanej przez firmę Green Office Ecologic akcji zbierania elektrośmieci. Głównym celem projektu edukacyjno-ekologicznego „Szkole pomagamy i Świat oczyszczamy” jest zachęcenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do promowania zachowań proekologicznych oraz podnoszenia świadomości ekologicznej w zakresie szkodliwości składowania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

W praktyce działanie to polega na zbieraniu przez placówki oświatowe elektrośmieci. W zamian za oddanie elektroodpadów do utylizacji szkoły otrzymają nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego oraz materiałów biurowych.

Organizator zapewnia niezbędne materiały edukacyjne, budujące postawy ekologiczne wśród młodzieży – są to m.in. plakaty, ulotki, instrukcje efektywnego przeprowadzania zbiórki, filmy edukacyjne, podziękowania, dyplomy itp.

W gestii organizatora leży także odbiór zgromadzonych elektrośmieci – placówki oświatowe nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów.

Odzyskane w drodze demontażu surowce zostaną przekazane do recyklingu lub przywrócone do ponownego użytku (re-use).

Jakie korzyści daje udział w akcji zbierania elektrośmieci?

Aktywny udział w przedsięwzięciu zapewnia wiele korzyści szkole, uczniom, ich rodzicom, a także lokalnej społeczności. Elektrośmieci może oddać każdy – osoby prywatne, firmy i instytucje. Co więcej, firmy i instytucje, które posiadają sprzęt przeznaczony do likwidacji, otrzymują wymagane prawem dokumenty środowiskowe, czyli Karty Przekazania Odpadów.

Dla osób prywatnych jest to natomiast doskonały sposób, aby w prosty i bezpieczny sposób pozbyć się zalegających w gospodarstwach domowych elektroodpadów.

Reasumując, najważniejsze korzyści, jakie zapewnia udział w akcji to:

  • możliwość nieodpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez osoby prywatne, firmy i instytucje;
  • edukacja lokalnej społeczności w zakresie szkodliwego wpływu składowanych elektrośmieci na środowisko;
  • nagrody w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych dla placówek oświatowych.

Elektrośmieci można dostarczać do 30 września do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie.

Pozbądź się elektrośmieci, pomóż szkole i środowisku!
fot. materiał organizatora