Image

W Psarskiem zmodernizują drogi osiedlowe

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

W lipcu br. gmina Śrem ogłosiła przetarg na I etap budowy dróg w Psarskiem. Dotyczyło to przebudowy dróg osiedlowych. W planach jest modernizacja ulic: Lipowej, Dębowej, Bukowej, Brzozowej, Wierzbowej i Jarzębinowej. Na ten cel zapisano w budżecie blisko 500 tys. zł.

Termin składania ofert minął 21 lipca. Najniższa z nich opiewała na kwotę 1 572 197,44 zł (KOST-BUD Piotr Druchliński). Co oznacza, że na tę inwestycję w kasie gminy zabrakło miliona złotych. Jest jednak światełko w tunelu. Ratusz nie zamierza odpuścić.Zadanie pn. „Budowa dróg w Psarskiem – etap I” zostanie zrealizowane. Firma, która złożyła najtańszą ofertę, wyraziła zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą. Gmina działa w zakresie zakończenia procedury przetargowej. Brakujące środki finansowe gmina planuje pokryć z nadwyżki w związku z otrzymaniem dotacji na budowę drogi w Grzymysławiu oraz dokonaniu zmian w wydatkach majątkowych – wyjaśnia Julia Projs ze śremskiego ratusza


Berdychowski Wv

W ramach przebudowy dróg przewiduje się wykonanie następujących robót podstawowych:

  • roboty przygotowawcze i ziemne,
  • wykonanie sieci kanalizacyjnej deszczowej,
  • wykonanie kanału technologicznego,
  • wykonanie przepustu na rowie przydrożnym Al. Platanowej,
  • budowa jezdni i chodnika,
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
  • roboty wykończeniowe.

Inwestycja ta ma na celu usprawnienie połączenia i poprawy skomunikowania terenów przyległych do drogi. Urzędnicy zapewniają, że poprawi także bezpieczeństwo ruchu pieszego, komfort, estetykę oraz zmniejszy negatywne oddziaływanie drogi na środowisko.