|

Nadleśnictwo zamyka część lasu. Dlaczego?

Od minionej środy w części lasu znajdującego się w nadzorze Nadleśnictwa Konstantynowo jest wyłączona z użytkowania.

Maciej Handkiewicz, nadleśniczy Nadleśnictwa Konstantynowo podjął taką decyzję w związku z niebezpieczeństwem. Lecz nie chodzi tutaj o zagrożenie pożarowe spowodowane suszą, ale znacznym uszkodzeniem drzewostanów na skutek silnych wiatrów. W ocenie nadleśniczego uszkodzenia te powodują zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia.

Zakaz wstępu dotyczy leśnictwa Brodniczka oddziały leśne o nr 121 i 138.

Teren objęty zakazem wstępu do lasu oznaczony jest tablicami informacyjnymi „Zakaz wstępu” wraz z podaniem przyczyny wprowadzenia zakazu i terminu jego obowiązywania. Z zakazu wyłączone są osoby oraz sprzęt wykorzystywany do prac związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej oraz ratowaniem życia i zdrowia ludzi.

mapa zakazu wstępu do lasu-1
fot. Nadleśnictwo Konstantynowo

Czasowy zakaz wejścia do wspomnianych oddziałów leśnych obowiązuje do 30 września.