|

Mieszkańcy Nowej Strzelnicy domagają się usunięcia meliny

Śmieci, plastikowe worki, butelki po najróżniejszych napojach, stare materace i rozbite szkło – to tylko część odpadów, które można napotkać przy torach za Nową Strzelnicą. Na to miejsce naprowadził nas jeden z mieszkańców okolicznych bloków. – Jest tam bardzo dużo śmieci i pobitego szkła. Czasem bawią się tam dzieci – podkreśla czytelnik.

Gołym okiem widać, że jest to jedno z ulubionych miejsc, w którym koczują bezdomni. Jest na uboczu, otoczone przez zieleń. Prowadzi tam wydeptana ścieżka, którą zapewne czasem chodzą również dzieci.– Dobrze byłoby zrobić z tym porządek – podpowiada jeden ze spotkanych mieszkańców. Okazuje się, że straż miejska w tej sprawie żadnego oficjalnego zgłoszenia nie dostała. Sprawa ta została skierowana do śremskiego ratusza.

– Wskazany teren to teren prywatny. Burmistrz Śremu prowadzi postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Sprawa jest w toku – informuje Julia Projs ze śremskiego ratusza


VW_Berdychowski_400_150(1)