Rodzaje kolektorów słonecznych – czym się różnią?

Panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne to często wybierane rozwiązania, które pozwalają wykorzystać naturalną energię słońca. Co warto wiedzieć o kolektorach słonecznych?


VW_Berdychowski_400_150(1)

Co to są kolektory słoneczne?

Kolektory słoneczne to nowoczesne urządzenie, którego zadaniem jest konwersja energii pochodzącej z promieniowania słonecznego na ciepło. Mówiąc w uproszczeniu – energia słoneczna, która dociera do absorbera w kolektorze, zostaje  przekształcona w ciepło. Dzięki temu można je wykorzystać do ogrzewania mieszkania, wody użytkowej itp.

Choć może wydawać się, że największa część zużycia energii przypada na pracujące  sprzęty gospodarstwa domowego oraz oświetlenie, to jednak dane statystyczne GUS jasno wskazują, że najwięcej energii zużywa się na cele grzewcze dla ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody użytkowej.

Wykorzystanie energii pozyskiwanej z promieniowania słonecznego to jedno z najbardziej ekonomicznych źródeł, a inwestycja w instalację szybko się zwraca.

Jakie rodzaje kolektorów istnieją na rynku?

Na rynku dostępne są różne rodzaje kolektorów słonecznych, dzięki czemu dopasowanie ich do potrzeb i wymagań jest o wiele łatwiejsze. W ofercie firmy Hewalex znajdziesz kilka wariantów technicznych kolektorów. Najpopularniejsze na rynku są zdecydowanie kolektory płaskie.

Kolektory płaskie są najczęstszym wyborem. Wynika to przede wszystkim z doskonałego stosunku ceny do efektów pracy. Kolektory płaskie pokryte są szkłem strukturyzowanym, które zapewnia doskonałą przepuszczalność światła słonecznego. Jeszcze większą wydajność zapewniają kolektory pokryte szkłem antyrefleksyjnym – przepuszczalność promieniowania jest większa o kilka procent.

Zasadniczą różnicą kolektorów próżniowych w stosunku do płaskich jest izolacja cieplna. Kolektory próżniowe nie posiadają materiałów izolacyjnych pochłaniających wilgoć. W ich przypadku próżnia sama w sobie stanowi izolację cieplną. Płaskie kolektory bywają kilkukrotnie tańsze niż próżniowe, stąd też wyraźnie bardziej opłacalne nawet w perspektywie wieloletniej (rzędu 20 lat i więcej) eksploatacji