||

Gmina będzie kasować za postoje na przystankach?

W mieście i na terenie gminy Śrem przystanków nie brakuje. Nie wszystkie leżą w gestii gminy Śrem, ale te które już tak można spieniężyć. W jaki sposób? Nałożyć daninę na przewoźników, którzy chcą zatrzymywać swoje pojazdy i zabierać pasażerów w dalszą podróż. Pieniądze z tego tytułu miałyby zasilić gminną kasę, a więc docelowo zostać wydane na poprawę warunków bytowania mieszkańców całej gminy.

Propozycja taka leży na stole i będzie opiniowana przez gminne komisje, a następnie – być może – trafi pod głosowanie na najbliższej sesji rady miejskiej.W projekcie możemy przeczytać, ze uchwałodawca przewiduje dwie półki cenowe dla przewoźników chcących korzystać z gminnych przystanków.

Dlaczego dwie, a nie jedną? Stawki opłat uzależnione są od środka transportu. Im więcej pasażerów taki pojazd będzie mógł zabrać, tym więcej przewoźnik zapłaci i analogicznie w przypadku, gdy liczba pasażerów w pojeździe przewiduje ich mniej. Przewoźnicy poruszający się pojazdami konstrukcyjnie przystosowanymi do przewozu łącznie z kierowcą mniej jak 23 osób mają w myśl projektu zostać obłożeni stawką 3 gr za zatrzymanie się na gminnym przystanku. Natomiast 5 gr od przystanku będą musieli zapłacić ci przewoźnicy, których pojazdy mogą przewozić więcej, jak 23 osoby z kierowcą włącznie. 5 groszy za jedno zatrzymanie środka transportu to maksimum, na jakie samorząd może sobie pozwolić i na które zezwalają przepisy prawa. Wyższe opłaty, liczone już w złotówkach, mogą być zasądzane za zatrzymanie środka transportu n dworcu autobusowym. W Śremie takowy mamy, ale nie należy on do miasta i gminy Śrem, ale do Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.

Co z tego wyjdzie? Przekonamy się niebawem. Komisja Komunalna i Rozwoju Rady Miejskiej w Śremie nad tym pomysłem będzie obradowała już w środę.