Img 0096
Teofil Marciniak, odpowiedź na pytanie Emila Majsnera i flaga UE na ksiąskim maszcie (fot. Wiktor Chicheł/Emil Majsner)
  • Home
  • Aktualności
  • Burmistrz Książa nie widzi nic niestosownego we fladze UE na maszcie dedykowanym fladze Polski

Burmistrz Książa nie widzi nic niestosownego we fladze UE na maszcie dedykowanym fladze Polski

Co o tym sądzisz?
+1
5
+1
6
+1
0
+1
1
+1
1
+1
0
+1
1

W czwartek 6 czerwca radny powiatowy Emil Majsner otrzymał odpowiedź mailową od Burmistrza Książa Wielkopolskiego w sprawie flagi Unii Europejskiej na maszcie dedykowanym fladze Rzeczpospolitej Polskiej. Teofil Marciniak potwierdził, iż była to decyzja świadoma i zaplanowana. Jednak motywacje tego czynu nie mają nic wspólnego z przeznaczeniem masztu.

Pisaliśmy już tydzień temu o przyuważeniu we wtorek 28 maja przez Emila Majsnera nieprawidłowości użytkowania masztu na skwerze przy ul. Dębniackiej w Książu Wlkp.

“Radny Majsner zauważa w Książu Wlkp. – maszt na flagę Polski – w jej miejscu… unijna” – Wiktor Chicheł

Po trzech dniach, 31 maja 2024 r., radny powiatowy napisał maila z zapytaniem o wyjaśnienie sytuacji i prośbą o powrót flagi polskiej na maszt:

„W dniu 28.05.2024r. podczas wizyty w Książu WIkp. zauważyłem, iż na skwerze zielonym przy zatoce autobusowej zlokalizowanej w okolicach ul. Nowomiejskiej/Dębniackiej na maszcie zainstalowana jest flaga Unii Europejskiej, podczas kiedy przy maszcie na tabliczce widnieje napis, iż jest to maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie tej oczywistej nieprawidłowości, oraz o informację zwrotną, kiedy na maszcie pojawi się flaga Rzeczypospolitej? […]”.

E-mail został odczytany 3 czerwca przez urzędników Gminy Książ Wlkp. Następnie odpowiedź została sporządzona dwa dni później, a Teofil Marciniak podpisał ją w czwartek 6 czerwca. Najpierw chciałbym przytoczyć najważniejsze fragmenty tego maila, które dotyczą poruszanej sprawy, ponieważ reszta punktów, z siedmiu wymienionych, jest tylko listą informacyjną, kiedy to maszt nie był użytkowany w celach patriotycznych. Co ciekawe, pismo posiada błędy interpunkcyjne…

„[…] zarówno maszt, jak i znajdująca się przy nim tabliczka z oznakowaniem źródła finansowania projektu ze stojakiem zostały zakupione a następnie zamontowane w związku z pozyskaniem przez gminę Książ WIkp. dotacji celowej w kwocie 4500,00 zł w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w 2020 roku dla czczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, jej bohaterów oraz triumfatorów. Jako cele projektu jego organizatorzy – poza godnym upamiętnieniem zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku – wymienili także: promocję nowoczesnego patriotyzmu oraz dumy z Polskości, podtrzymywanie tradycji narodowej, popularyzowanie historii, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspieranie działań na rzecz wychowania patriotycznego i promocji obronności, budowę wspólnoty narodowej oraz lokalnej poprzez wzmacnianie ducha patriotyzmu, krzewienie idei zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego, świadomego swej tradycji, historii oraz odpowiedzialnego za teraźniejszość i przyszłość,

[…]

W roku bieżącym z uwagi na okoliczność 20-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz w związku ze zbliżającymi się wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego (9 czerwca), dla umocnienia poczucia wspólnoty oraz jako symbol przynależności do europejskiego związku, na maszcie wywieszona została flaga Unii Europejskiej, która pozostanie na nim do powyborczego poniedziałku, to jest do 10 czerwca […]”

Mail Emila Majsnera i odpowiedź Teofila Marciniaka (fot. Emil Majsner)

Nie wiem czy Państwo zauważają kompletny brak związku pomiędzy tymi punktami. Burmistrz nawet nie stara się argumentować na rzecz prawidłowego użytkowania masztu. Flaga biało-czerwona ma promować patriotyzm, tradycję, historię – w zasadzie polskość. Nie da się tych wartości w jakikolwiek sposób powiązać z flagą UE. Chociaż Marciniak użył sprytnego zabiegu i umotywował zawieszenie granatowych barw ze złotymi gwiazdami, w celu umacniania poczucia wspólnoty, co akurat spełnia celowość masztu, tylko w tym wypadku nie chodzi wcale o polski naród, a państwa czy obywateli UE. Ponadto flaga miała symbolizować przynależność do „europejskiego związku”. Takie zabiegi są odwrotnością celów projektu z 2018 roku, ponieważ tworząc tożsamość unijną u Polaków zatracamy w nich przywiązanie do ojczyzny. Przecież zawieszając flagę UE na miejscu przeznaczonym dla państwowej mimowolnie pokazujemy, że to już nie Rzeczpospolita jest zwierzchnikiem naszego terytorium.

Ponadto przypominam ponownie, iż w wyniku akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej, Państwo Polskie nie zostało zobligowane żadnym rozporządzeniem, dyrektywą czy inną normą prawną do eksponowania flagi Wspólnoty w organach administracji publicznej rządowej i samorządowej na równi z flagą Rzeczypospolitej Polskiej, a tym bardziej, żeby umieszczać ją samoistnie. Co więcej, nie została uchwalona żadna ustawa, a tym bardziej Konstytucja RP nie zawiera takich przepisów. 

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych mówi bardzo jasno:

[…]

Art. 1. 1. Orzeł biały, biało-czerwone barwy i „Mazurek Dąbrowskiego” są symbolami Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji. 

3. Symbole Rzeczypospolitej Polskiej pozostają pod szczególną ochroną prawa, przewidzianą w odrębnych przepisach. 

[…]

„Art. 4. 1. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego.

[…]

Art. 5. 1. Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią składniki flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Każdy ma prawo używać barw Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w celu podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt lub innych wydarzeń, z uwzględnieniem art. 1 ust. 2.

[…]

Art. 6. 1. Flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony na maszcie.

2. Flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest także flaga określona w ust. 1, z umieszczonym pośrodku białego pasa godłem Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wzory flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej i flagi państwowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej zawiera załącznik nr 3.”

    W przytoczonej ustawie nie ma ani jednego artykułu, który podejmowałby temat flagi Unii Europejskiej i umiejscowiłby ją w polskim systemie prawa. Dlatego też wyróżnianie jej i to bez towarzystwa flagi Rzeczpospolitej Polskiej jest niestosowne i nie spełnia znamion otaczania “czcią i szacunkiem”.

    Zostaw komentarz