Wielka Brytania odchodzi od LIBOR – co to oznacza?

wielkabrytaniaodchodziodlibor-cotooznacza

Wskaźnik LIBOR (odpowiednik polskiego WIBOR) powoli przechodzi do historii. Reforma wskaźnikowa i rezygnacja z LIBOR obejmuje większość największych rynków świata. Najlepszym przykładem udanej transformacji jest Wielka Brytania, która odchodzi od LIBOR w dobrym, angielskim stylu. Co wyróżnia brytyjską reformę wskaźnikową? Co oznacza odejście Wielkiej Brytanii od LIBOR? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym artykule.


VW_Berdychowski_400_150(1)

Podstawowe założenia brytyjskiej reformy wskaźnikowej

Podstawowym założeniem reformy i całego procesu transformacji było skuteczne i bezpieczne zastąpienie LIBOR nowym wskaźnikiem. Dużym wyzwaniem była skala całej operacji. Z końcem marca zaprzestano publikacji wskaźników GBP LIBOR GBP 1M oraz 6M. Pozostawiono tylko syntetyczny LIBOR GBP z trzymiesięcznym terminem zapadalności. Przyjął on rolę tymczasowego rozwiązania, które miało usprawnić przejście na nowy wskaźnik referencyjny SONIA (z ang. sterling overnight index average). Nowy wskaźnik jest oparty na stopach procentowych w ramach tzw. transakcji overnight.

Jak wyglądał proces odejścia od LIBOR w Wielkiej Brytanii?

Już w lipcu 2014 r. Rada Stabilności Finansowej zaleciła opracowanie i w konsekwencji przyjęcie nowych stóp wolnych od ryzyka, które mogłyby zastąpić LIBOR. Rok później powołano grupę roboczą ds. stóp referencyjnych wolnych od ryzyka w funtach szterlingach, którą nazwano Sterling Working Group. Jej głównym zadaniem było przygotowanie rekomendacji dla alternatywnych stóp dla LIBOR.Po dwóch latach pracy zdecydowano, że wskaźnik LIBOR zostanie zastąpiony wskaźnikiem SONIA. Wskaźnik ten został preferowaną stopą referencyjną dla instrumentów pochodnych w funtach szterlingach. Na uczestników rynku finansowego nałożono obowiązek zastąpienia LIBOR nowym wskaźnikiem do końca 2021 r. Oznaczało to konieczność przygotowania ambitnego i jednocześnie realnego planu wdrożenia reformy.

Kamienie milowe brytyjskiej transformacji – jak wyglądał proces odejścia od LIBOR?

Przyjrzyjmy się, jak wyglądał proces odejścia od LIBOR w Wielkiej Brytanii.

  • 2015 – powołanie Sterling Working Group.
  • 2017 – wybór wskaźnika SONIA jako nowego wskaźnika referencyjnego.
  • 2018 – dostosowanie wskaźnika SONIA do wyzwań związanych z reformą i rozpoczęcie jego publikacji.
  • 2020 – publikacja rekomendacji oraz zbioru najlepszych praktyk.
  • 2021 – szerokie konsultacje z uczestnikami rynku finansowego.
  • 1 stycznia 2022 r. – zaprzestanie publikacji większości wskaźników LIBOR GBP.
  • 31 marca 2023 r. – zakończenie procesu publikacji LIBOR GBP 1M oraz 6M.

Czynniki sukcesu transformacji wskaźników w Wielkiej Brytanii

Transformacja wskaźnikowa była jedną z największych operacji finansowych w Wielkiej Brytanii od dziesięcioleci. Doświadczenia brytyjskie mogą być wzorem dla wielu krajów. Jakie działania należy podjąć, żeby tak duża operacja zakończyła się sukcesem?

Edukacja i analityka – celem licznych publikacji i rekomendacji było przygotowanie kredytodawców na zmiany. Dzięki temu możliwe było zachęcenie instytucji finansowych do proaktywnego odchodzenia od LIBOR. Grupa robocza na bieżąco informowała uczestników rynku o kolejnych etapach reformy. 

Strategiczne podejście i ustalenie priorytetów – do realizacji poszczególnych etapów reformy konieczne było wdrożenie rozwiązań przejściowych dla instrumentów kredytowych opartych na LIBOR GBP.

Nowoczesna technologia – przygotowano nowe systemy obliczeniowe do pobierania dziennej stopy SONIA oraz dostarczania jej skumulowanej wartości. Do współpracy zaproszono firmy technologiczne, a nawet skorzystano z pomocy sztucznej inteligencji. 

Przejrzysta komunikacja z różnymi grupami klientów – dla większości klientów reforma wskaźnikowa była całkowicie nowym tematem. Konieczne okazało się wyjaśnienie powodów transformacji oraz zaprezentowanie wpływu reformy na ich zobowiązania finansowe. Klientom MŚP zapewniono pełne wsparcie i transparentność komunikacji.

Więcej o brytyjskiej transformacji dowiesz się z bankiwpolsce.pl.

Zostaw komentarz