||

Szkoła rolnicza w Grzybnie z patronem. Został nim wybitny Polak, Józef Wybicki

Budynek szkoły - Zespoły Szkół Rolniczych w Grzybnie
Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie już z patronem / fot. arch. ZSR Grzybno

Jednogłośnie rada powiatu śremskiego przyjęła uchwałę w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Rolniczych w Grzybnie.


VW_Berdychowski_400_150(1)

30 czerwca odbyła się 54. sesja rady powiatu śremskiego. Jedną z uchwał, którą podejmowali radni, była ta dotycząca nadania imienia szkole w Grzybnie. Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie nie miał patrona. Do dziś. W ostatni piątek czerwca się to zmieniło. Rada powiatu jednogłośnie nadała szkole imię generała Józefa Wybickiego. Decyzja była jednogłośna, chociaż nie wszyscy radni głosowali. Przed podjęciem uchwały o wyłączenie z głosowania poprosił radny Emil Majsner.

Radny Majsner ma wątpliwości w sprawie patrona szkoły w Grzybnie?

Wyłączenie się radnego Majsnera z głosowania nad uchwałą zapewne spowodowane jest jego wątpliwościami w związku z tym, czy to właśnie generał Wybicki powinien być patronem tej szkoły. Wszak w powiecie jest już szkoła ponadpodstawowa, którą nadzoruje powiat śremski, nosząca imię słynnego generała.Radny w mediach społecznościowych oznajmił, że spływało do niego wiele informacji dotyczących patrona szkoły. Część osób uważała, że powinien nim być Dezydery Chłapowski, który również miał związek z naszym terenem. Dodatkowo, wprowadził on innowacje w dziedzinie rolnictwa, takie jak płodozmian, żelazny pług czy wzbogacanie gleby poprzez siew koniczyny. Idealny więc kandydat na patrona szkoły nomen omen rolniczej.

„Jestem ostatnim, by w jakikolwiek sposób dyskredytować Wybickiego, wespół z wieloma ludźmi nadal walczymy o Manieczki, jako jedni z pierwszych przywróciliśmy dla Śremu pamięć o przysiędze Senatora Wybickiego, ale szkoła w Grzybnie ma przecież charakter rolniczy…”

Emil Majsnser w mediach społecznościowych nt. nadania imienia szkole rolniczej w Grzybnie

Radny ponadto ubolewa nad tym, że w temacie zabrakło dyskusji publicznej. Nie poddano tematu pod głos społeczeństwa.

Józef Wybicki czy Dezydery Chłapowski – który bardziej odpowiedni na patrona szkoły rolniczej w Grzybnie?

Zarówno Józef Wybicki, jak i Dezydery Chłapowski mieli związek z powiatem śremskim i wnieśli swój wkład w rozwój tej okolicy.

Józef Wybicki, jako polityk i działacz niepodległościowy, miał swoje koneksje z powiatem śremskim. Jego najważniejszym związkiem z naszym obszarem jest przysięga senatorska złożona w Śremie w 1791 roku. Przysięga ta była symbolicznym aktem lojalności wobec uchwalonej Konstytucji 3 Maja i odzwierciedlała zaangażowanie Wybickiego w sprawę niepodległości Polski. Dziś Manieczki są ważnym miejscem pamięci narodowej i przyciągają wielu turystów, a to z uwagi, że tutaj właśnie zmarł ten wybitny Polak i są jeszcze namacalne ślady po jego bytowaniu na Ziemi Śremskiej.

Dezydery Chłapowski, z kolei, miał swoje zasługi jako działacz rolniczy. Jego innowacyjne metody uprawy i rolnicze eksperymenty miały duże znaczenie dla rozwoju rolnictwa w regionie. Działania Chłapowskiego, takie jak wprowadzenie płodozmianu, żelaznego pługa czy wzbogacanie gleby przez siew koniczyny, przyczyniły się do zwiększenia efektywności produkcji rolnej i poprawy warunków życia rolników w powiecie śremskim i nie tylko.

Obaj bohaterowie mają już swoje miejsce w historii powiatu śremskiego, ale który bardziej zasłużył na patronowanie szkole w Grzybnie? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

75 lat Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie im. Józefa Wybickiego w tym roku obchodzi swoje 75-lecie istnienia. Z tej okazji 22 września odbędą się oficjalne uroczystości związane z urodzinami szkoły.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10 mszą świętą w kościele w Iłówcu, a część oficjalna rozpocznie się dwie godziny później, w samo południe. W ramach wydarzenia odbędzie się m.in. zwiedzanie szkoły oraz bal absolwenta, który rozpocznie się o godzinie 19.

Szczegóły uroczystości szkoła podaje na swojej stronie internetowej.

Jeden komentarz

Zostaw komentarz