||

Ponad 3 mln zł zasili kasę szpitala w Śremie. Na co pieniądze będą wydane?

Dofinansowanie dla szpitala
W środę w urzędzie marszałkowskim doszło do podpisania umów z dyrektorami szpitali / fot. UMWW Poznań

Blisko 50 milionów złotych trafiło do trzech uniwersyteckich szpitali w Poznaniu, a kolejne 25 milionów do ośmiu wielkopolskich szpitali powiatowych. Jedną z tych placówek jest Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.


VW_Berdychowski_400_150(1)

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. po raz kolejny załapał się na dofinansowanie z  unijnych środków pozostałych z puli WRPO 2014+. Tym razem kasę szpitala zasili kwota 3,3 mln zł.

Za ta kwotę szpital planuje zakupić sprzęt na blok operacyjny dla pacjentów z SOR, neurologii oraz pracowni EEG. Będą to między innymi nowoczesny mikroskop oraz artroskop, co umożliwi przeprowadzanie operacji najnowocześniejszymi technikami operacji na kręgosłupie. Obecny artroskop zostanie wymieniony, a mikroskop będzie doposażeniem. Jeśli chodzi o zakupy dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, to będzie to sprzęt do diagnostyki obrazowej, aparat do znieczulenia, jaki i aparat do analizy parametrów krytycznych. Oddział neurologiczny śremskiego szpitala wzbogaci się z kolei o USG z 2 głowicami i nowoczesny aparat EEG. Oprócz tego zostanie zakupiona dla potrzeb SOR nowa karetka transportowa.To ważne umowy, ponieważ dotyczą istotnych zakupów, zwłaszcza w okresie popandemicznym. Robiliśmy wszystko, aby zgromadzić jak najwięcej wolnych środków finansowych i ulokować je w opiece zdrowotnej. I się nam udało! Stąd 28 szpitali w Wielkopolsce otrzyma wsparcie finansowe o wartości blisko 140 milionów złotych. Z tego wsparcia skorzystają szpitale, którymi opiekują się różne podmioty – od Uniwersytetu Medycznego, przez samorząd województwa, po samorządy powiatowe.

Marek Woźniak, warszałek województwa wielkopolskiego

Tylko w ramach WRPO 2014-2020, do wszystkich wielkopolskich szpitali w ostatnich latach łącznie trafiło aż 670 mln zł. Środki, które teraz zasilą rozwój placówek zdrowia są wynikiem zwiększenia alokacji na Działanie 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” na poziomie blisko 140 mln zł.

25 milionów trafi do ośmiu wielkopolskich szpitali powiatowych. Jedną z tych placówek jest Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. / fot. UMWW Poznań

Bardzo duże podziękowania dla pana marszałka ponieważ zwiększenie kwoty, umożliwiło doposażenie jednostek ,w tym również naszą śremską i duże podziękowania dla pana starosty, który wspierał ten proces od samego początku i od początku jest mocno w niego zaangażowany.

– Michał Sobolewski, prezes szpitala w Śremie.

2 komentarze

Zostaw komentarz