Lewandowski zasypany gradem pytań Wiśniewskiego
Fot. D. Górna

Lewandowski zasypany gradem pytań Wiśniewskiego

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Lawina pytań radnego Grzegorza Wiśniewskiego była jedynym ciekawym momentem podczas ostatniej sesji rady miejskiej, która odbyła się w czwartek, 18 maja. Większość uchwał przeszła bez większego echa. Pytania wypłynęły przy temacie powrotu do Śremu kolei.


Berdychowski Kwiecien2 2024

W czwartek, 18 maja w śremskim ratuszu odbyła się sesja rady miejskiej. Porządek obrad był dość napięty do przegłosowania było kilkanaście uchwał, a wśród nich te dotyczące między innymi przekształcenia OPS w CUS, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy nadania nazwy rondu zlokalizowanemu w miejscowości Psarskie w gminie Śrem.

Na dłuższą chwilę radni zatrzymali się przy uchwale w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempiń” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku

Ten projekt uchwały szczególnie zainteresował radnego Wiśniewskiego, który przygotował wiele pytań. Dotyczyły one między innymi tego, jak dokładnie będzie przebiegała linia Śrem-Czempiń? – Występuję głównie w imieniu mieszkańców Szymanowa i Psarskiego, którzy mają wątpliwości co do tej inwestycji – tłumaczył G. Wiśniewski.

Radny zwrócił uwagę na kwotę ponad 15 mln zł, która w formie dotacji celowej ma pokryć część wkładu własnego gminy w realizację projektu przywracania kolei w Śremie. Większość tej kwoty będzie przekazana w latach 2027-2028.

Ponadto interesuje mnie ile będzie przystanków i gdzie będą zlokalizowane na terenie Śremu? Ile przejazdów będzie zlikwidowanych? Kto poniesie koszt wykupu gruntów i budowy dróg do przejazdów? Jaka jest prognozowana ilość połączeń i ile jako gmina będziemy dopłacać do tych połączeń? Kto dołoży fundusze do realizacji inwestycji, gdy wzrośnie koszt projektu na wskutek inflacji? W jaki sposób oszacowano, ile osób będzie korzystało z linii kolejowej?

dociekał Wiśniewski

Odpowiedział A. Lewandowski. – Długo trwało podpisanie umowy samorządu z PKP, bo w pierwszej wersji PKP chciało zrzucić skutki inflacji na samorządy. Dopiero po kilku miesiącach udało się wypracować porozumienie, te sprawy będą uporządkowane i to inwestor, czyli PKP będzie ponosiło ten koszt – przekonywał burmistrz.

Adam Lewandowski zapewniał także, że badania wykazały, że z kolei elektrycznej na trasie Śrem-Poznań codziennie będzie korzystało około 5,5 tys. pasażerów. – Przystanek końcowy to będzie parking park&ride przy Zamenhofa. Następnie przystanki będą znajdowały się w Psarskiem i Szymanowie. Toczą się jeszcze rozmowy projektantów dot. przystanków w gminie Brodnica i Czempiń. Nie przewiduje się wykupów domów, ale może być ruszona droga Śrem-Manieczki-Czempiń, która będzie przebiegała w sposób bezpieczny. Będzie ograniczona ilość przejazdów, ale mamy równoległą drogę od ul. Sikorskiego, praktycznie do Szymanowa. W tej sprawie jeszcze odbędą się konsultacje – wyjaśniał Lewandowski i przekonywał, że połączenia kolejowe to jest wymóg cywilizacyjny.

To będzie kolej państwowa, nie metropolitarna, czyli w ramach PKP, a więc nie przewiduje się udziału gmin w dofinansowywaniu przejazdów

tłumaczył burmistrz

Za projektem uchwały głosowało 19 radnych. 15 było za, 4 wstrzymało się od głosu (Basaj, Strzelec, Wachowiak, Wiśniewski).

3 Comments Text
  • “Za projektem uchwały głosowało 19 radnych. 15 było za, 4 wstrzymało się od głosu (Basaj, Strzelec, Wachowiak, Wiśniewski).” Zdanie powinno brzmieć: “W sprawie projektu uchwały głosowało 19 radnych. 15 było za, 4 wstrzymało się od głosu (Basaj, Strzelec, Wachowiak, Wiśniewski).

  • Zostaw komentarz