|||

Decyzja zapadła. Gmina dołoży 150 tys. na dokumentację III etapu obwodnicy Śremu

roboty drogowe, pachołki, słupki
fot. Pixabay

Rada miejska w Śremie na czwartkowej sesji zdecydowała, ale niejednogłośnie, na przekazanie 150 tys. zł na opracowanie dokumentacji dla III etapu obwodnicy Śremu.


VW_Berdychowski_400_150(1)

Wracamy do tematu, który na łamach Tygodnia już poruszaliśmy – chodzi o 150 tys. zł na przedsięwzięcie pod nazwą: „Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej nr 432 III etap obwodnicy m. Śrem”, które realizowane jest przez WZDW od 2021 roku.

Temat ten został wywołany na jednej z komisji przed sesją przez radnego Grzegorza Wiśniewskiego. Na komisji zastępca burmistrza Śremu nie miał dokładnych informacji w sprawie, ale już na sesji burmistrz Lewandowski wyjaśnił radnemu, na czym to dokładnie polega.Chyba w zeszłym roku byliśmy na konsultacjach i prowadziliśmy rozmowy i wówczas było zobowiązanie z naszej strony, że również my w formie pomocy dla województwa wielkopolskiego wyłożymy środki finansowe na przygotowanie tej dokumentacji.

– Adam Lewandowski, burmistrz Śremu

Burmistrz dodał, że chociaż przedsięwzięcie jest realizowane od 2021 roku to ma bardzo długi termin realizacji i zapisy pomiędzy stronami mówią, że dopiero w momencie zakończenia tej dokumentacji, której koszt całkowity wynosi 250 tys. zł, gmina Śrem przekaże swój wkład w jej przygotowanie.

Pełną dokumentację planuje się na miesiące koniec września, początek października. Wówczas będziemy mogli przejść do kolejnego etapu realizacyjnego z pozwoleniem na budowę włącznie.

– Adam Lewandowski, burmistrz Śremu

Radnego Wiśniewskiego odpowiedź musiała usatysfakcjonować, gdyż nie zadawał żadnych pytań w tym punkcie porządku obrad, choć w głosowaniu wstrzymał się.

Jak może przebiegać III etap obwodnicy miasta?

Wg konceptu, którym na swoich stronach podzieliło się WZDW, III etap obwodnicy Śremu miałby przebiegać od skrzyżowania z drogą wojewódzką 432 Leszno – Śrem do skrzyżowania z drogą wojewódzką 436 Pysząca – Książ Wielkopolski. Nowy fragment drogi miałby zaczynać się na skrzyżowaniu ulic Gostyńska i Staszica, miałby biec obok marketu budowlanego i przebiegać nad istniejącą drogą obwodnicą miasta Śrem i skręcać w kierunku drogi wojewódzkiej 436. W miejscach początku oraz końca III etapu obwodnicy miasta wybudowane miałyby być skrzyżowania o ruchu okrężnym.

Planowany przebieg III etapu obwodnicy Śremu (zaznaczony kolorem czerwonym) / źródło: WZDW Poznań

Zostaw komentarz