|||

Oświetlenia skrzyżowania na razie nie będzie

Skrzyzowanie W Lucinach Fot. E. Majsner 4
fot. E. Majsner/O doświetlenie tego skrzyżowania walczą mieszkańcy
Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Boksowania o oświetlenie skrzyżowania w Lucinach ciąg dalszy. Marszałek Województwa Wielkopolskiego, w odpowiedzi na interpelację radnego Goli, stawia sprawę jasno – oświetlenie w Lucinach to problem gminy Śrem.


Berdychowski Wv

Przypomnijmy na wstępie, że pod koniec kwietnia na biurko Marszałka trafiła interpelacja wiceprzewodniczącego sejmiku województwa wielkopolskiego – Marka Goli. W swym piśmie popierał on starania radnego Emila Majsnera, dotyczące wybudowania oświetlenia przy skrzyżowaniu drogi powiatowej 2480p z drogą wojewódzką 432 w miejscowości Luciny. Od kilku lat temat jest przerzucany między śremskim ratuszem a Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich. WZDW uważa, że sprawa leży w gestii gminy, gmina z kolei, że powinien się tym zająć zarządca drogi.


Śrem Nasze Miasto 320x320 Komórki

Odbijanie piłeczki

Niestety po raz kolejny problem oświetlenia spotyka się z oporem urzędników i odbijaniem piłeczki. W odpowiedzi wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka czytamy:

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie wykonania oświetlenia na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą powiatową 2480P w m. Luciny uprzejmie informuję, że w przedmiotowej sprawie była prowadzona korespondencja z Urzędem Miejskim w Śremie oraz Starostwem Powiatowym w Śremie, w której wskazano, że przedmiotowe zadanie zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1385 ze zm.) należy do zadań własnych gminy.

Powyższe przepisy ww. ustawy jednoznacznie wskazują, że do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną należy planowanie i finansowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na jej terenie. Przez finansowanie oświetlenia rozumie się, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 22 ww. ustawy, finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania.

Jednocześnie pragnę nadmienić, iż infrastruktura drogowa na terenie województwa wielkopolskiego stale wymaga dużych nakładów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Natomiast środki finansowe jakie przeznaczone są na ten cel, obecnie nie pozwalają na wsparcie zadań należących do gminy.

Co na to radny Majsner?

– Na pewno tego tematu nie odpuszczę – zapewnia Majsner.

To jest tak ważna sprawa, dotycząca bezpieczeństwa wielu mieszkańców, że poprowadzę ją do końca

Emil Majsner

A my się będziemy tej sprawie przyglądać.

Zostaw komentarz