| |

Gmina Dolsk stawia na remonty dróg

Drogowe remonty w gminie Dolsk
fot. arch. red.

Rozpoczęły się prace remontowe w obrębie dróg gminnych – zarówno gruntowych, jak i z nawierzchnią bitumiczną.

VW_Berdychowski_400_150(1)

Profilowanie dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Dolsk wykonuje firma CYNK sp. z o.o. z Sosnowca. Zadanie obejmuje również uzupełnienie nierówności niwelety nawierzchni tłuczniem kamiennym, gruzem betonowym lub destruktem asfaltowym. Koszt zadania wynosi 207 735,62 zł brutto.

Z kolei naprawą nawierzchni asfaltowych zajmuje się Zakład Drogowy sp. z o.o. z Psar Małych k. Wrześni. Zgodnie z umową, zakres prac obejmuje cząstkowy remont nawierzchni bitumicznych z wykorzystaniem masy bitumicznej na gorąco oraz emulsji asfaltowej i grysu. Koszt przedsięwzięcia wynosi 88 5227,90 zł brutto.

Zostaw komentarz