Image
Patrol okazał się owocny. Podczas obchodu brzegów zauważono nieoznakowany sprzęt i narzędzia rybackie służące do połowu ryb / fot. Posterunek Rejonowy Państwowej Straży Rybackiej w Zaniemyślu

Kłusowanie trwa w najlepsze

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Po raz kolejny, pomimo faktu, że Państwowa Straż Rybacka regularnie patroluje zbiorniki wodne w Zaniemyślu, natrafiono na dowody kłusownictwa wodnego.


Berdychowski Kwiecien2 2024

Długi majowy weekend to dla jednych był czas odpoczynku, a dla innych czas pracy podczas patrolu. Do grona tych drugich należą strażnicy z Państwowej Straży Rybackiej z posterunku w Zaniemyślu, którzy 4 maja patrolowali akweny w swojej okolicy.

Więcierz kłusowniczy, żak do połowy ryb i uwięzione ryby

Patrol okazał się owocny. Podczas obchodu brzegów zauważono nieoznakowany sprzęt i narzędzia rybackie służące do połowu ryb.„Strażnicy z Posterunek Rejonowy Państwowej Straży Rybackiej w Zaniemyślu prowadzili patrol pieszy kanału łączącego dwa jeziora – Jeziory Wielkie z jeziorem Bnin, funkcjonariusze ujawnili 3 szt., więcierz i 1 szt., żak narzędzia rybackie, nieoznakowane.”

– Państwowa Straż Rybacka w Poznaniu

Wewnątrz pułapek znalazły się również ryby. Te miały szczęście. Nie trafią na czyiś stół w charakterze potrawy. Zostały uwolnione z pułapki oraz wypuszczone na wonność z powrotem do wody. Były to takie gatunki ryb, jak karasie, leszcze oraz płotki.

W pobliżu sprzętu rybackiego nie zastano nikogo, do kogo mógł on należeć. Sprzęt został zabezpieczony.

Kłusownictwo ryb

Kłusownictwo na jeziorach i rzekach nadal jest zjawiskiem powszechnym i co warte podkreślenia – zakazane prawem. Kłusownictwo ryb jest poważnym problemem, który zagraża zrównoważonemu zarządzaniu zasobami rybnymi i ekosystemom wodnym.

Kłusownicy łamią przepisy dotyczące okresów ochronnych, limitów połowowych, rozmiarów siatek i narzędzi połowowych.

Kłusownictwo ryb nie tylko szkodzi środowisku naturalnemu, ale także godzi w interesy uczciwych rybaków i konsumentów. Dlatego należy podjąć skuteczne działania w celu zapobiegania i zwalczania kłusownictwa ryb, takie jak lepsza kontrola, edukacja i świadomość społeczna, a także surowe kary dla sprawców.

Dlaczego kłusownictwo ryb jest zakazane?

W celu ochrony zasobów naturalnych i zapewnienia zrównoważonego zarządzania rybołówstwem, kłusownictwo ryb powinno jest surowo zakazane, a osoby które się tego dopuszczają powinny być pociągnięte do odpowiedzialności. Oto kilka powodów, dla których kłusownictwo ryb jest surowo wzbronione:

  • Zagraża populacji ryb: Kłusownictwo ryb przyczynia się do zmniejszania populacji ryb, zwłaszcza gatunków zagrożonych wyginięciem. Kiedy kłusownicy łowią ryby w sposób nielegalny, nie mają one szans na rozmnażanie się i odtwarzanie swoich populacji.
  • Uszkadza ekosystemy wodne: Kłusownictwo ryb może również prowadzić do zniszczenia ekosystemów wodnych, ponieważ nielegalni łowcy często stosują metody łowieckie, które nie są selektywne i prowadzą do przypadkowego odławiania innych gatunków ryb oraz niszczenia innych organizmów wodnych.
  • Narusza prawa: Kłusownictwo ryb jest nielegalne i narusza prawa dotyczące ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych. Osoby dopuszczające się takiego przestępstwa powinny ponosić odpowiedzialność karną za swoje działania.
  • Szkodzi lokalnej gospodarce: Kłusownictwo ryb może szkodzić lokalnej gospodarce, zwłaszcza w miejscach, gdzie ryby są ważnym źródłem dochodu. Przyczynia się do zmniejszania połowów legalnych rybaków i wprowadza niezdrową konkurencję na rynku.

2 Comments Text

Zostaw komentarz