|

300+ dla sołtysów

Sołtys Tabliczka
Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Dodatek do emerytury w wysokości 300 zł to świadczenie, na jakie mogą liczyć sołtysi. Projekt ustawy został przyjęty przez sejm w piątek, 14 kwietnia. W toku prac posłowie zmienili jednak kryteria uprawniające do wypłaty świadczenia. Czy każdy sołtys otrzyma świadczenie?


Berdychowski Wv

Za przyjęciem ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa głosowało 438 posłów. Przeciwnych było 12. Głosów wstrzymujących nie było.


Śrem Nasze Miasto 320x320 Komórki

W trakcie sejmowych prac uwzględnione zostały cztery różne projekty zgłoszone przez rząd, senat, Solidarną Polskę oraz Koalicję Polską. Wiodący okazał się projekt rządowy, który zakładał, że dodatek do emerytury otrzymywać będą wyłącznie osoby, które funkcję sołtysa pełniły co najmniej dziesięć lat. Grupa posłów Zjednoczonej Prawicy, w dużej mierze składająca się z przedstawicieli Solidarnej Polski, zaproponowała, aby dodatek do emerytury przysługiwał tym, którzy funkcję sołtysa sprawowali nie krócej niż dwie pełne kadencje, niekoniecznie następujące po sobie.

Zgłoszona przez PiS poprawka została przyjęta i ostatecznie prawo do dodatku emerytalnego nabywają osoby, które sprawowały funkcję sołtysa co najmniej dwie pełne kadencje, czyli nie krócej niż osiem lat. Świadczenie przysługiwać będzie wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego, który wynosi 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn. Wniosek o wypłatę świadczenia musi złożyć osoba uprawniona, natomiast weryfikacja dokumentów leży w gestii włodarza gminy, czyli wójta lub burmistrza.

  Julia Bartkowiak-Wojciechowska zwycięża odcinek „Szansy na sukces” i powalczy o „Opole”!

Dodatek będzie finansowany z budżetu państwa i wypłacany przez KRUS. Kwota ta będzie podlegała corocznej waloryzacji.

Ustalony w projekcie limit wydatków budżetowych na ten cel wyznaczono na kwotę 74 mln w roku 2023, a w roku 2024 ponad 162. W kolejnych latach kwota ta będzie sukcesywnie rosnąć – według założeń, w roku 2032 wydatki w tego tytułu wyniosą prawie 233 mln zł.

Ustawa ma obowiązywać od 1 lipca 2023 roku. Po przyjęciu przez sejm, trafiła do senatu.

„(…)Planowane świadczenie ma na celu docenienie sołtysów, którzy wykonując tą niezwykle pożądaną społecznie funkcję, przyczyniali się przez wiele lat do rozwoju i aktywizacji lokalnej społeczności (…)” – czytamy w uzasadnieniu uchwały. 

Wynagrodzenie dla sołtysów

Dodatek do emerytury to nie koniec dobrych wiadomości dla sołtysów. Otrzymają oni również szansę na obowiązkowe wynagrodzenie miesięczne oraz dietę lub zwrot kosztów podróży służbowych.

Zgodnie z projektem ustawy, sołtysom przysługiwać będzie zryczałtowane wynagrodzenie, wynoszące połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę (aktualnie jest to 3490,00 zł brutto, a od 1 lipca 2023 roku kwota ta wzrośnie do 3 600,00 zł brutto).

Ponadto obowiązkiem rady gminy jest ustanowienie zasad określających wysokość diety lub zwrot kosztów podróży służbowej sołtysa. Obecnie gminy miały w tej kwestii dowolność – mogły takie zasady ustanawiać, ale nie musiały.

Sołtysi zostaną ponadto objęci ubezpieczeniem emerytalno-rentowym, w związku z czym otrzymywane wynagrodzenie będzie stanowiło dodatek do ustalenia podstawy wymiaru emerytury.

Trwają prace nad projektem ustawy.

Zostaw komentarz