||

Sport kontra przemoc i uzależnienia

Impreza odbywała się pod hasłem: „Razem przeciw przemocy i uzależnieniom”. W wydarzeniu udział wzięli także dzielnicowi opiekujący się gminą Dolsk: mł. asp. Agnieszka Gans oraz st. sierż. Tomasz Wiła.

Młodzież z zaangażowaniem rywalizowała w przygotowanych przez organizatorach zmaganiach sportowych, wykazując się zręcznością, doskonałą kondycją fizyczną oraz umiejętnością współpracy.Walka była zacięta, przebiegała jednak w zdrowej, sportowej atmosferze, zgodnie z zasadami fair play.

Turniej okazał się także doskonałą okazją do międzyszkolnej integracji.

Głównym celem przedsięwzięcia było podniesienie poziomu świadomości młodzieży na temat negatywnych skutków przemocy i szeroko rozumianych uzależnień, a także aktywnego spędzania czasu wolnego, bez komputera i telefonu komórkowego.

Sportowe zmagania umożliwiły również kształtowanie prawidłowych postaw zawodnika i kibica oraz stosowania zasad fair play zarówno na boisku, jak i w codziennym życiu.

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Organizatorem Gminnego Turnieju Sportowego była Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie, Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku oraz Komenda Powiatowa Policji w Śremie – Posterunek Policji w Książu Wlkp.