|

Planujesz pracę za granicą? Uważaj na oszustów!

– Celem tego spotu społecznego jest podniesienie świadomości osób wyjeżdżających bądź noszących się z zamiarem wyjazdu do pracy poza granice kraju, w tym młodzieży, w obszarze zagrożeń wiążących się z przestępstwem handlu ludźmi, przede wszystkim wyzyskiem pracowniczym. Grupę docelową spotu stanowią osoby w wieku 16-45 lat w tym przede wszystkim uczniowie ostatnich klas szkół zawodowych, technicznych czy średnich, a także studenci, osoby znajdujące się w trudnym położeniu ekonomicznym oraz osoby bezrobotne lub bezdomne – wyjaśnia asp. szt. Krzysztof Tomaszewski, profilaktyk zespołu ds. profilaktyki społecznej KPP w Śremie.

Spot społeczny zawiera komunikat dotyczący numeru telefonu Krajowego Centrum Interwencyjno – Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi, pod którym osoby, zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy, które są lub mogą być ofiarami handlu ludźmi, mogą uzyskać pomoc i wsparcie. Telefon działa w systemie 24/7 – +48 22 628 01 20.Raport z 2021 roku


VW_Berdychowski_400_150(1)

Z rządowego raportu pn. „Handel Ludźmi. Raport z 2021 roku” wynika, że Polska z uwagi na swoje położenie geopolityczne w kontekście handlu ludźmi jest jednocześnie krajem pochodzenia, tranzytowym oraz docelowym dla ofiar handlu ludźmi. Obywatele polscy, zarówno kobiety jak i mężczyźni, na terenie naszego kraju mogą być werbowani, a następnie wykorzystywani do pracy przymusowej, prostytucji, żebractwa, kradzieży lub wyłudzania świadczeń oraz kredytów za granicą.

Nasz kraj może stanowić również miejsce docelowe dla organizatorów handlu ludźmi. W tym znaczeniu na terenie Polski dochodzi do eksploatacji cudzoziemców. Najczęściej ofiarami padają obywatele państw europejskich: Ukrainy, Bułgarii, Białorusi oraz Rumunii, jak również państw azjatyckich (m.in. Wietnamu, Filipin, Sri Lanki) oraz Ameryki Południowej (Kolumbii, Meksyku Wenezueli). Cudzoziemcy są wykorzystywani do pracy przymusowej, prostytucji, żebractwa, a niekiedy są to również ofiary niewolnictwa domowego i eksploatacji kryminalnej.

Rok 2021 zdaje się potwierdzać tezę, że dominującą formą handlu ludźmi już od kilku lat pozostaje wykorzystanie osób do pracy przymusowej. W związku z powyższym działania instytucji zwalczających zjawisko handlu ludźmi nakierowane były głównie na przeciwdziałanie pracy przymusowej, zarówno poprzez aktywne ściganie sprawców tego przestępstwa jak również działania informacyjno-edukacyjne.