||||||

Dodatek węglowy. Ile transz wpłynęło do kas gmin?

W gminie Śrem dotychczas złożono 3 158 wniosków o wypłatę dodatku węglowego. Do 27 września wypłacono 2 421 000 zł. – Rozpatrzono kolejne wnioski i do wypłaty po przekazaniu środków finansowych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki zaplanowano 2 916 000 zł – informuje Julia Projs ze śremskiego ratusza.

Ponad 4 mln zł dla gminy Śrem


VW_Berdychowski_400_150(1)

Dotychczas do kasy gminy wpłynęły dwie transze od Wojewody Wielkopolskiego z Funduszu Przeciwdziałania Covid o łącznej wartości 4 149 972 zł (2 470 950 zł pokrywająca pierwsze wypłaty i druga 1 679 022 zł). W tym miejscu łatwo zauważyć, że druga transza nie wystarczy na pokrycie zaplanowanej przez gminę Śrem kolejnej wypłaty. Zabraknie 1 236 978 zł. Wnioskodawcy będą musieli zatem uzbroić się w cierpliwość i poczekać na kolejne transze.Ponad 2,6 mln zł dla gminy Dolsk

Z kolei w gminie Dolsk dotychczas na dodatek węglowy wpłynęła jedna transza środków finansowych z WUW w kwocie 2 601 000 zł, która wystarczyła na wypłatę dla 57 proc. wnioskujących. Dotychczas do dolskiego urzędu wpłynęło 1497 wniosków.

Ile dostał Książ Wielkopolski?

W gminie Książ Wlkp. wnioski złożyły 2244 osoby. Kwota, która pozwoliłaby zaspokoić to zapotrzebowanie to 6 732 000 zł. Dotychczas do kasy gminy wpłynęła transza wysokości 3 901 000 zł.

Jak na razie 100 procent zapotrzebowania pokryto w Brodnicy

Jedynie w gminie Brodnica cała transza wysokości 1 560 000 zł wystarczyła na wypłacenie wszystkich wnioskowanych dodatków Węglowych. Dotyczy to wniosków złożonych do czasu pozyskania przez nas informacji z urzędu. Kolejne wnioski cały czas spływają do gminy.

Uwaga na fałszywe maile

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ostrzega przed fałszywymi mailami, które wysyłane są do osób ubiegających się o wypłatę dodatku węglowego. A przypomnijmy, że osoby zainteresowanie uzyskaniem 3000 zł dodatku węglowego, nadal mogą składać wnioski w swojej gminie. Ostateczny termin mija dopiero 30 listopada. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane. Podejrzane maile nie są autorstwa ministerstwa. Ich otwarcie grozi kradzieżą danych osobowych i pieniędzy.

Dodatek dla gospodarstw domowych. Ile wyniesie?

Przypomnijmy, że we wrześniu w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o wsparciu odbiorców ciepła, przewidująca dodatki dla gospodarstw domowych. Ustawa ta przewiduje dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, pelletu, LPG lub oleju opałowego.

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

  • 3000 zł – dopłata do pelletu oraz innego rodzaj biomasy, w szczególności (brykietu drzewnego, słomy, ziarna zbóż),
  • 2000 zł – dopłata do oleju opałowego,
  • 1000 zł – dopłata do drewna kawałkowego,
  • 500 zł – dopłata do gazu LPG.

O dodatek do ogrzewania mogą ubiegać się właściciele gospodarstw, którzy zgłosili lub już mają wpis do CEEB. Nie ma tu kryterium dochodowego.

Wnioski, podobnie jak w przypadku dodatku węglowego, można składać w każdym gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można składać w terminie do 30 listopada 2022 r.