||

Zauważyłeś mniejsze ciśnienie w kranie? Śremskie Wodociągi ograniczają koszty

Spółka Śremskie Wodociągi, na portalu społecznościowym, opublikowała informację o planowanej optymalizacji pracy urządzeń (pompowni sieciowych). A to z kolei może skutkować zmniejszeniem natężenia przepływu wody w kranach. Sytuacja ta może być odczuwalna przez osoby mieszkające w wyżej położonych punktach gminy lub na wyższych kondygnacjach. Decyzja ta podyktowana jest trudną sytuacją energetyczną w Polsce i ma pozwolić częściowo zmniejszyć straty spółki. A te wynikają między innymi z braku zgody Wód Polskich na podniesienie cen taryf.

Jako pierwsi zmniejszone ciśnienie wody w kranie odczuć mogą mieszkańcy lewobrzeżnej części Śremu, a także kilku wsi. Następnie podobna sytuacja ma dotyczyć części prawobrzeżnej. Słabsze ciśnienie wody będzie odczuwalne w godzinach wieczornych i nocnych.– Optymalizacja parametrów pracy pompowni to rozwiązanie, które pozwoli choć częściowo zmniejszyć straty jakie generuje dziś  koszt energii elektrycznej i być może uchroni nas przed późniejszymi, „planowymi” przerwami w dostawach wody. Za powstałe utrudnienia przepraszamy – wyjaśnia prezes Śremskich Wodociągów.

Oryginalny opublikowany na Facebooku wpis:

W związku ze trudną sytuacją energetyczną w kraju, w wyniku której nastąpiły drastyczne wzrosty cen energii elektrycznej (dla Spółki w roku 2022 to wzrost prawie czterokrotny w porównaniu do roku 2021), których Spółka nie jest w stanie pokryć zaniżonymi, w stosunku do potrzeb, przychodami ze sprzedaży (Organ Regulacyjny – Wody Polskie w sposób bezpodstawny odmawia zatwierdzenia nowej taryfy), podjęliśmy szereg działań mających na celu ograniczenie naszych kosztów, w tym  m. innymi dokonujemy optymalizacji pracy naszych urządzeń.

Jednym z takich działań jest zmiana sposobu sterowania pompowni sieciowych wody poprzez wprowadzenie nowych algorytmów ich pracy, dzięki którym zużycie  energii elektrycznej koniecznej do zasilania pomp tłoczących wodę do sieci będzie mniejsze. Może to jednak powodować w określonych godzinach, w wyżej położonych punktach gminy lub na wyższych kondygnacjach, chwilowe, ale zauważalne zmniejszenie natężenie przepływu wody. Jednak ta optymalizacja parametrów pracy pompowni to rozwiązanie, które pozwoli choć częściowo zmniejszyć straty jakie generuje dziś w Spółce koszt energii elektrycznej i być może uchroni nas przed późniejszymi, „planowymi” przerwami w dostawach wody. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.