||

Szykują się zmiany na Alei Platanowej

Dwa tygodnie temu, radny Hieronim Bartkowiak wystąpił z interpelacją dotyczącą przeprojektowania odcinka drogi w Psarskiem. Swoją propozycję tłumaczył poprawą bezpieczeństwa na odcinku, gdzie brakuje chodnika. – Zaproponowałem, jako doraźne rozwiązanie na teraz, postawienie tablic „Uwaga człowiek” oraz znaków pionowych o zakazie wyprzedzania pojazdów samochodowych przez pojazdy samochodowe – wyjaśnia Bartkowiak.

Na tę propozycję przystał Powiatowy Zarząd Dróg, który wystąpił do Komendy Powiatowej Policji w Śremie z wnioskiem o zaopiniowanie proponowanej zmiany w stałej organizacji ruchu, na odcinku drogi powiatowej, od skrzyżowania z ulicą Zachodnią do skrzyżowania z ulicą Sikorskiego.Po uzyskaniu akceptacji proponowanej zmiany, jako zarządca drogi, niezwłocznie przystąpimy do jej wprowadzenia – zapewnia Dominik Różycki, dyrektor PZD


VW_Berdychowski_400_150(1)