||

40 lat temu powstał ROD im. gen. Sikorskiego w Śremie

– Obchodzimy dziś 40-lecie naszego ogrodu, coraz piękniejszego, który powstał w 1982 roku – mówi Iwona Fogt, prezes ROD im. gen. Sikorskiego w Śremie. – Jak pamiętają starsi działkowcy, teren, który nam przekazano był niestety bardzo trudny do zagospodarowania: doły, kamienie, to państwo doskonale pamiętacie – wspominała w mowie otwierającej jubileuszowe obchody.

Czasy jednak się zmieniają, jak i zmienił się sam ogród. Z początkowych 105 działek rekreacyjnych po 30 latach ROD rozrósł się o 10 kolejnych działek i obecnie zajmuje 4,74 ha.W kolejnych latach, przy ogromnym zaangażowaniu działkowców, ogród został opłotowany, wytyczone zostały drogi wewnętrzne, doprowadzono energię elektryczną i sieć wodociągową do wszystkich działek – prezes wymienia inwestycje, jakie w ostatnich latach zostały przeprowadzone.

Znaczna ich część nie byłaby możliwa do wykonania bez środków z budżetu gminy Śrem oraz wkładu własnego działkowców. Za co m.in. podziękowano burmistrzowi Śremu oraz działkowcom przybyłym na sobotnie uroczystości.

W trakcie oficjalnej części głos zabrał włodarz Śremu, Adam Lewandowski oraz starosta śremski, Zenon Jahns, którzy podziękowali za zaproszenie na uroczystości i życzyli działkowcom kolejnych udanych i owocnych lat gospodarowania w ROD. Włodarze na ręce prezes złożyli kwiaty oraz okolicznościowe listy. Także na ręce Iwony Fogt spłynęły gratulacje i podziękowania od prezesa regionu.

Sobotni jubileusz 40-lecia ROD im. gen. W. Sikorskiego to także okazja do wręczania odznaczeń zasłużonym działkowcom. Nagrodzono w sumie 20 działkowców. Wyróżnieni otrzymali odznaki Zasłużonego Działkowca w kolorach: brązu, srebra oraz złota, a także odznaką Zasłużony dla ROD.

Następnie odbyła się mniej oficjalna część obchodów, z dobrą muzyką, zabawą dla starszych i młodszych oraz czymś na ząb.