||

List otwarty burmistrza Śremu w sprawie nocnego wyłączenia oświetlenia gminnego

Ruch Społeczny Mieszkańców Śremu “Jasny Śrem” w liście otwartym, który opublikowaliśmy na łamach Tygodnia Ziemi Śremskiej, nie zgadzał się z burmistrzem Adamem Lewandowskim, w temacie wyłączenia oświetlenia gminnego. “Jasny Śrem” wskazywał m.in. na niebezpieczeństwo i dyskomfort wynikający z tej sytuacji.

Adam Lewandowski obiecywał, że w piątek ustosunkuje się do listu, co się stało. Burmistrz Śremu w odpowiedzi na list otwarty “Jasnego Śremu”, również zdecydował się na taką formę polemiki.List otwarty burmistrza Śremu w sprawie nocnego wyłączeni oświetlenia gminnego publikujemy poniżej w całości.

Szanowny Pan
Paweł Kowalski
Przewodniczący Ruchu Społecznego
Mieszkańców Śremu “Jasny Śrem”

Szanowny Panie,

Dziękuję za listy poruszające kwestie nocnego wyłączenia oświetlenia gminnego i wyrażenie niepokoju mieszkańców Śremu, które w pełni podzielam i rozumiem.

Lawinowo rosnące ceny energetyczne drastycznie dotknęły również samorządy. W celu uniknięcia konieczności rezygnacji z innych zaplanowanych w budżecie zadań oraz podwyższania podatków lokalnych, gmina Śrem uruchomiła program oszczędnościowy, którego celem jest wyłączenie po godz. 23.00 oświetlenia: parków, deptaków, alei, skwerów, ścieżek pieszo-rowerowych oraz obiektów sportowych. Wyłączenie oświetlenia Skweru 750-lecia spowodowało wyłączenie na ulicach: Grottgera, Kolberga, Kopernika, Strzeleckiego i ul. Skłodowskiej-Curie, ponieważ lampy są podłączone do tego samego obwodu elektrycznego.

Jestem przeciwnikiem całkowitego wyłączenia oświetlenia ulic. Zgadzam się ze stwierdzeniem, że ciemność na terenie miasta negatywnie wpływa na bezpieczeństwo i komfort. Zwróciłem się do operatora energetycznego, aby nocne wyłączenia oświetlenia gminnego br. nie obejmowały Skweru 750-lecia oraz sąsiednich ulic.

Zapewniam, że intencją nie była dyskryminacja i nierówne traktowanie mieszkańców, ponieważ jako wspólnota samorządowa odpowiadamy solidarnie.

Pomimo zapewnień rządu i planowanych środków zaradczych pewne jest, że w obliczu kryzysu energetycznego wszyscy będziemy czuć się mniej komfortowo i staniemy przed sytuacją, kiedy na ulicach będzie świeciła co druga lampa. Trudno mi przyjąć ten fakt do wiadomości, tym bardziej, że od lat jako gmina rozbudowujemy sieć oświetlenia na terenie miasta i gminy, by poprawić jakość życia mieszkańców oraz zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Obecna sytuacja na rynku powoduje niepokój, niepewność i nieprzewidywalność. Nigdy dotychczas nie byliśmy zmuszeni rozważać wprowadzania takich ograniczeń w oświetleniu ulicznym – wydawałoby się jednym z podstawowych zadań.

Mam nadzieję, że podejmowane działania pomogą nam utrzymać koszty energii na dotychczasowym poziomie, co umożliwi realizację wszystkich zaplanowanych w budżecie zadań oraz zgromadzenie środków na ogrzewanie szkół i przedszkoli. Nie dopuszczam bowiem sytuacji zamknięcia szkół i przedszkoli z powodu kosztów ciepła i energii, o czym mówią ogólnopolskie media.

O dalszych zamierzeniach gminy Śrem opowiem 23 września br. podczas sesji Rady Miejskiej w Śremie oraz w mediach.

Jednocześnie zapraszam do dyskusji i wskazywania konkretnych propozycji oszczędności w kwestii oświetlenia. Zachęcam do kontaktu z Urzędem Miejskim w Śremie, mailowo (urzad@srem.pl) lub telefonicznie.

Z wyrazami szacunku

Adam Lewandowski
Burmistrz Śremu