||

Zaproszenie na koncert barokowy w dolskiej farze

3 września ruszyła trzecia edycja festiwalu „Na Gotyckim Szlaku w Polsce Zachodniej”. Wykonawcami są zespoły zajmujące się muzyką historyczną. Tegoroczny festiwal zainaugurował koncert „Wydobyte z zapomnienia” w kościele pw. Świętej Trójcy w Nowym Mieście nad Wartą (3. 09), kolejne spotkanie muzyczne „Tajemnice różańca w muzyce baroku” miało miejsce w kościele pw. św. Marcina w Dusznikach Wlkp. (10. 09.), w najbliższą sobotę (17.09.) w dolskiej farze odbędzie się koncert „Oblicza miłości w czasach Monteverdiego”, natomiast zwieńczeniem przedsięwzięcia będą „Barokowe miniatury zapomnianych mistrzów” w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Kostrzynie Wlkp.

Wstęp jest bezpłatny.

Organizatorem festiwalu jest Fundacja Świat Możliwości.

Szczegóły dotyczące przedsięwzięcia można znaleźć na stronie www.nagotyckimszlaku.pl.

Zaproszenie na koncert barokowy w dolskiej farze
fot. materiał organizatora