||

Szpital z lepszą neonatologią już od jutra

Oznacza to, że śremski szpital zapewni specjalistyczną opiekę noworodkom urodzonym w naszym szpitalu przedwcześnie, z niską masą ciała, z koniecznością stałego monitorowania pracy serca, oddechu i temperatury  lub z problemami oddechowymi. Oddział będzie mógł także pomóc noworodkom urodzonymi w innych placówkach szpitalnych i przyjąć noworodki wymagające pomocy medycznej na poziomie drugiego stopnia.

Prace przebiegały etapami


VW_Berdychowski_400_150(1)

– Przygotowania oddziału do uzyskania wyższego poziomu referencyjności polegały na realizacji kolejnych etapów, począwszy od planów remontu Oddziału Neonatologicznego zakończonego w roku 2016, który umożliwił  odpowiednio go zmodernizować i przystosować do wymogów w zakresie budowlanym i technicznym – mówi Michał Sobolewski, prezes szpitala w Śremie. – Powstały wtedy, sala intensywnej opieki nad noworodkami, sala obserwacji wcześniaków, sala opieki ciągłej, sala opieki pośredniej. Jednocześnie szpital rozpoczął  starania o odpowiedniej klasy aparaturę medyczną i wyposażenie, które będzie spełniało wymogi specjalistycznej opieki nad noworodkiem, którego zdrowie lub życie jest zagrożone. Udało się zarówno z funduszy szpitala, a także w dużym stopniu dzięki wsparciu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyposażyć oddział w stanowiska do intensywnej terapii, respirator oscylacyjny, respirator z wentylacją konwencjonalną i nieinwazyjną, aparat wspomagania oddechu kardiomonitory, aparat ultrasonograficzny, dodatkowe inkubatory otwarte i zamknięte, pompy infuzyjne z 1 lub 3 torami infuzyjnymi i inny sprzęt, który dopełnił zakres wyposażenia niezbędnego dla specjalistycznej, intensywnej opieki nad noworodkiem – dodaje.Z konieczności praca na oddziale musiała ulec reorganizacji

Wraz z podwyższeniem stopnia referencyjności oddziały zmiany musiały również nastąpić w organizacji pracy, o czym wspomina także prezes śremskiego szpitala. – Zgodnie z wymogami  opieka medyczna w zakresie lekarskim na Oddziale Neonatologicznym nie może być łączona z innymi oddziałami,  jak było dotąd,  zorganizowano w związku z tym, osobne dyżury lekarzy specjalistów na tym oddziale.

Jak dodaje Michał Sobolewski, jest on dumny z tego, że placówce udało się to osiągnąć z korzyścią dla pacjentów, w szczególności tych najmniejszych.