|

Nadzwyczajna sesja rady miejskiej w Śremie. Czego dotyczyła?

Niespełna 15 minut trwała nadzwyczajna sesja rady miejskiej w Śremie. Sesja była krótka, bo dotyczyła zaledwie dwóch projektów uchwał: zmieniającego uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2022 rok; oraz zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2022 – 2033.

Obie zostały przyjęte większością głosów 19 za przy jednym wstrzymującym się (w obu przypadkach wstrzymał się radny Grzegorz Wiśniewski).

Na wstępie głos zabrał Bartosz Żeleźny. – Chciałbym podziękować państwu, że odpowiedzieliście na takie niestandardowe zaproszenie, ale sytuacja nas zmusiła do tego. Powodem zwołania sesji nadzwyczajnej jest wprowadzenie do budżetu dotacji z Polskiego Ładu, z tej części dla gmin popegeerowskich, którą chcemy przeznaczyć na dokończenie budowy drogi w Grzymysławiu – burmistrz Żeleźny tłumaczył powody zwołania sesji nadzwyczajnej.

– Zabiegaliśmy o ten projekt bardzo mocno. Pan burmistrz bardzo często spotykał się z przedstawicielami strony rządowej, również z parlamentarzystami z naszego rejonu, z posłem Dolatą i dzięki rozstrzygnięciu rządu możemy te środki dziś wprowadzać do budżetu – dodał.

Mowa tutaj o kwiecie powyżej 2 mln złotych.

W sprawie tej inwestycji padło tylko jedno pytanie. Zadał je radny Basaj, który dopytywał o przetarg na zadanie. Ten, jak się okazuje będzie musiał być rozpisany na nowo. Gmina chce definitywnie w tym przetargu zamknąć temat remontu drogi w Grzymysławiu i go zakończyć.

W ramach przesunięć w budżecie, gmina przekaże na rzecz Śremskich Wodociągów 200 tys. zł na modernizację kanalizacji sanitarnej. – Są to środki z pierwszego rozdania w ramach Polskiego Ładu – tłumaczy Żeleźny. – Otrzymaliśmy dotację na przebudowę ulic Kościuszki i Wyszyńskiego. W tym projekcie nie można jednak było ująć sfery wodno-kanalizacyjnej. W związku z tym, że Wody Polskie po raz kolejny przesunęły rozpatrzenie wniosku Śremskich Wodociągów o nowe taryfy musimy w ten sposób rozwiązać sytuację budżetową, aby nie wstrzymywać inwestycji na Kościuszki i pomóc wodociągom w realizacja tego zadania – dodał.