Image

W Głuchowie powstanie przedszkole publiczne

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Sytuacja wymusiła na gminie podjęcia działań zaradczych. Jeszcze w minionym roku liczba miejsc w przedszkolach pokrywała zapotrzebowanie la mieszkańców gminy Czempiń i praktycznie nie było dziecka, które nie dostałoby się do przedszkola. W tym roku sytuacja się nieco zmieniła. Rekrutacja na rok szkolny 22/23 ukazała, że w gminnych przedszkolach brakuje miejsc dla maluszków. Gmina zdecydowała się działać, by temu zaradzić.

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy zapotrzebowania na miejsca w placówce wychowania przedszkolnego, uwzględniającej liczbę dzieci nieprzyjętych do przedszkola w tegorocznej rekrutacji, a także mając na uwadze, iż wczesna edukacja i opieka nad dziećmi w wieku 3-6 lat jest pierwszym etapem kształcenia, którego celem jest stymulowanie rozwoju poznawczego, społecznego i kulturalnego, Burmistrz Gminy Czempiń podjął działania zmierzające do poszerzenia bazy miejsc w placówce wychowania przedszkolnego – informują czempińscy urzędnicy.

fot. UM Czempiń

W związku z tym doszło do spotkania Małgorzaty i Marcina Przybylskich, prowadzących Przedszkola Artystyczne, z władzami gminy Czempiń. Efektem tego spotkania jest podpisanie listu intencyjnego w celu utworzenia przedszkola publicznego w Głuchowie prowadzonego przez operatora prywatnego pod adresem Os. Kazimierza Dobruckiego 2, które będzie oferowało miejsca dla 50 – do 75 dzieci w roku szkolnym 2022/2023, z możliwością zwiększenia liczby oddziałów od 1 września 2023 r.

Publiczne przedszkole w Głuchowie będzie realizowało program wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego i zatrudniało kadrę posiadającą wymagane kwalifikacje. W godzinach od 8.00 do 13.00 opieka nad dzieckiem w przedszkolu będzie bezpłatna dla rodzica, albowiem wszystkie koszty poniesie Gmina Czempiń udzielając dotacji. Za pozostałe godziny pobytu (podobnie jak w Przedszkolu Samorządowym w Czempiniu), rodzic będzie ponosił opłatę w wysokości 1 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę. Placówka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.30. Przedszkole będzie spełniało wszelkie standardy i normy określone przepisami, w której koszt po stronie rodzica będzie taki, jak w Przedszkolu Samorządowym w Czempiniu.

Trwają działania zmierzające do tego, żeby nowe przedszkole zaczęło funkcjonowanie już z dniem rozpoczęcia roku szkolnego, czyli z dniem 1 września.