||

Burmistrz przymierza się do nadania sztandaru dla gminy Śrem

W czwartek, 9 czerwca radni miejscy zasiadający w komisji Wsi i Samorządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały burmistrza w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury nadania sztandaru gminie Śrem. Teraz projekt wspomnianej uchwały trafi na obrady rady miejskiej, którą zaplanowano na 23 czerwca. To pierwszy krok do nadania sztandaru dla gminy Śrem.

Sztandar to weksylium, czyli znak rozpoznawczy, który wykonywany jest tylko w jednym egzemplarzu. Pomaga w dumnym manifestowaniu swojej wartości i tożsamości. Składa się z płata, drzewca i głowicy. Burmistrz uważa, że posiadanie sztandaru będzie wyróżniać gminę Śrem spośród innych jednostek samorządu terytorialnego.Przypomnijmy, że szczegółową ścieżkę prowadzącą do ustanowienia symboli jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach. Wspomniana ustawa mówi o tym, że jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki (rada miejska), własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole.

Warto wspomnieć, że procedura ustanowienia symbolu jest dość czasochłonna. Projekt musi być zgodny z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną oraz wymaga uzyskania opinii ministra właściwego ds. administracji publicznej.

W uzasadnieniu do projektu uchwały Adam Lewandowski wyjaśnia, że gmina Śrem nie posiada własnego sztandaru, a zgodnie z wielowiekową tradycją, sztandar jest elementem jednoczącym ludzi, zachęcającym do wspólnego działania w dobrych i słusznych sprawach. – Używany podczas uroczystości państwowych oraz gminnych podkreśli ich powagę i znaczenie – zapewnia.