|

Wyższy ekwiwalent i dodatek emerytalny dla strażaków OSP

17 marca projekt w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Śrem trafi na obrady gminnej komisji wsi i samorządu, następnie projekt ma zostać wywołany pod obrady na marcowej sesji rady miejskiej. Zakłada on podniesienie ekwiwalentu pieniężnego dla ochotników z gminy Śrem do kwoty 20 zł za godzinę działań przy zdarzeniu oraz 15 złotych za każdą godzinę udziały w szkoleniach czy ćwiczeniach.

Zmiana stawki dla ochotników, którzy z narażeniem własnego życia dbają o bezpieczeństwo mieszkańców gminy jest konieczna, bo ostatni raz gminni radni nad tym tematem pochylali się przed sześcioma laty. Czasy jednak się zmieniły i 1 zł z 2016 roku miał inna wartość, jak 1 zł dziś, a zadania ochotników nie zmieniły się wcale.Również rząd widzi potrzebę docenienie ochotników, stąd wejście w życie ustawy o OSP, która przewiduje dodatek do emerytury z tytułu wysługi lat w OSP. Dodatek w wysokości 200 zł miesięcznie do emerytury otrzymają ochotnicy, członkowie OSP, którzy przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz przez 20 lat (w przypadku kobiet) brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych.

Środki wypłacane są z budżetu państwa po osiągnięciu przez ochotnika 65 lat (w przypadku mężczyzn) i 60 lat (w przypadku kobiet). Żeby ochotnicy-emeryci mogli otrzymać dodatkowe świadczenie pieniężne muszą zgłosić się do komendanta PSP właściwego dla siedziby jednostki OPS i tam złożyć wniosek o wypłatę świadczenia.

Wszystkie druhny i druhowie, którzy spełniają ten wymóg i wniosek złożą do tegorocznego września świadczenie otrzymają z wyrównaniem od miesiąca, w którym przyznano im do niego prawo, czyli najwcześniej od stycznia. Pozostałe osoby mogą liczyć na dodatkowe wynagrodzenie do emerytury od miesiąca złożenia wniosku.