Received 1054223339359336
Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Śremie (fot. Wiktoria Kaptur)
 • Home
 • Aktualności
 • Matury 2024: Liceum Katolickie, „Ogólniak” i „Ekonom” najlepsze w powiecie śremskim

Matury 2024: Liceum Katolickie, „Ogólniak” i „Ekonom” najlepsze w powiecie śremskim

Co o tym sądzisz?
+1
3
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

We wtorek 9 lipca maturzyści poznali w Polsce swoje wyniki egzaminu dojrzałości. W maju 2024 roku maturę zdało 84% absolwentów szkół ponadpodstawowych w skali kraju. W powiecie śremskim ta liczba była mniejsza i wyniosła 80%.

Do egzaminów maturalnych w maju 2024 roku przystąpiło 245 966 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Wszyscy obowiązkowo zdawali egzaminy z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego. Dodatkowo, absolwenci przystąpili do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

W 2024 roku maturę zdało 84,1% wszystkich absolwentów, co jest wynikiem niewiele gorszym niż rok temu, kiedy zdawalność wyniosła 84,4%. 

Lepiej poradzili sobie, jak co roku, licealiści (87% zdanych matur), gorzej uczniowie techników (78%). W zeszłym roku licealiści poradzili sobie lepiej (91%), a technika gorzej (77%).

Widoczny jest spadek w wynikach z języka polskiego i matematyki. Absolwenci szkół przystępowali także do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz wybranego języka obcego nowożytnego.

Wyniki ogólnopolskie matur 2024

W 2024 roku średnie wyniki z egzaminów pisemnych były następujące:

 • język polski: 61%,
 • matematyka: 63%,
 • język angielski: 78%.

Dla porównania, w 2023 roku wyniki te były wyższe:

 • język polski: 66%,
 • matematyka: 71%,
 • język angielski: 85%.

W województwie wielkopolskim maturę zdało 83% uczniów, z 11 % ma szansę ją poprawić w sierpniu. Natomiast 6% podchodzących do egzaminu nie zdało. Maturę pisało w maju łącznie 23 579 absolwentów z naszego województwa.

W powiecie śremskim świadectwo dojrzałości otrzymało 366 uczniów na 455 podchodzących do egzaminu, co stanowi 80%. 

Z języka polskiego na poziomie podstawowym na 460 zdających 97% uzyskało minimum wymagane, a średni wynik wyniósł 61%. Do egzaminu ustnego z języka polskiego podchodziło 456 osób z czego 97% osób zdało ze średnim wynikiem 64%.

Natomiast matematykę na poziomie podstawowym pisało 460 absolwentów szkół średnich, z czego 87% zdało ze średnim wynikiem 59%

Język angielski na poziomie podstawowym napisało 457 uczniów, na których 93% uzyskało wynik pozytywny, a średnia punktów wyniosła 71%.

Podczas egzaminu ustnego z języka angielskiego odpowiadały 454 osoby, z czego 93% zdały ze średnim wynikiem 70%.

Egzamin z języka niemieckiego pisemny i ustny na poziomie podstawowym podejmowały 3 osoby ze 100% zdawalnością.

Z przedmiotów rozszerzonych nie ma niestety za wiele wyników wartych odnotowania oprócz języka polskiego (44%), geografii (49%) czy języka angielskiego (57%).

Wyniki poszczególnych szkół

Najlepszy wynik zdawalności egzaminu dojrzałości w powiecie śremskim, czyli 100% uzyskało Katolickie Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II, co jednocześnie jest najwyższym wynikiem wśród liceów. Tuż za nim z 96% znalazły się dwie szkoły średnie – Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Wybickiego i Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego. Tym samym „Ekonom” ma najlepszy wynik spośród techników. 

Natomiast bardzo niskie wyniki zdawalności miały licea dla dorosłych:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Sukces – 25% 

II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 20%

Ponadto nadzwyczaj niski wynik uzyskali uczniowie ZST im. Hipolita Cegielskiego II Liceum Ogólnokształcące – 33%

Najwięcej osób zdawało maturę w „Ogólniaku” na Poznańskiej – 139, a najmniej w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Sukces – tylko 4.

Licea ogólnokształcące dla młodzieży:

Katolickie Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Śremie:

 1. Otrzymali świadectwo dojrzałości: 18
 2. Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów: 18
 3. Zdawalność: 100%

Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie:

 1. Otrzymali świadectwo dojrzałości: 134
 2. Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów: 139
 3. Zdawalność: 96%

II Liceum Ogólnokształcące w Śremie (Zespół Szkół Technicznych):

 1. Otrzymali świadectwo dojrzałości: 13
 2. Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów: 39
 3. Zdawalność: 33%

Technika dla młodzieży:

Technikum nr 1 im. Cyryla Ratajskiego w Śremie (Zespół Szkół Ekonomicznych):

 1. Otrzymali świadectwo dojrzałości: 85
 2. Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów: 89
 3. Zdawalność: 96%

Technikum nr 2 w Śremie (Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego):

 1. Otrzymali świadectwo dojrzałości: 30
 2. Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów: 35
 3. Zdawalność: 86%

Technikum nr 3 w Śremie (Zespół Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich):

 1. Otrzymali świadectwo dojrzałości: 47
 2. Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów: 61
 3. Zdawalność: 77%

Technikum im. Gen. Józefa Rufina Wybickiego w Grzybnie (Zespół Szkół Rolniczych):

 1. Otrzymali świadectwo dojrzałości: 34
 2. Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów: 50
 3. Zdawalność: 68%


Licea dla dorosłych:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Sukces

 1. Otrzymali świadectwo dojrzałości:1
 2. Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów: 4
 3. Zdawalność: 25%

II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 1. Otrzymali świadectwo dojrzałości: 4
 2. Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów: 20
 3. Zdawalność: 20%

Zostaw komentarz