Projekt Bez Nazwy (3)
 • Home
 • Aktualności
 • Ogłoszenie o przetargu. Odrestaurowanie elewacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Śremie

Ogłoszenie o przetargu. Odrestaurowanie elewacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Śremie

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Gmina Śrem ogłosiła przetarg na odrestaurowanie elewacji zabytkowej Szkoły Podstawowej nr 2. Prace mają objąć m.in. oczyszczenie elewacji, usunięcie zbędnych elementów instalacji, odsolenie ścian z cegły, wykonanie nowych tynków, uzupełnienie ubytków oraz malowanie elewacji.


Berdychowski Kwiecien2 2024

Charakterystyczny budynek przy ul Szkolnej 4, który jest jednym z symboli naszego miasta doczeka się remontu. Gmina Śrem ogłosiła przetarg na remont elewacji.

Historia Szkoły Podstawowej nr 2 w Śremie.
W 1916 roku ukończono budowę katolickiej szkoły przy ul. Szkolnej 4, która powstała dzięki staraniom polskiej społeczności Śremu, rozpoczętym na początku XX wieku. Budowę rozpoczęto w 1913 roku, a zakończono trzy lata później. Poświęcenia nowego budynku dokonał 11 maja 1916 roku ks. Jan Beisert. Początkowo szkoła funkcjonowała jako niemiecka Katolische Schule, ale po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku stała się polską siedmioklasową szkołą powszechną.

Szczegóły przetargu:

 • Termin składania ofert: 22 lipca 2024 r. do godziny 9:00
 • Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=0574735b-bf23-4e67-a66aa910e9fdba76
 • Termin otwarcia ofert: 22 lipca 2024 r.
 • Wadium: 10 000 zł

Kryteria oceny ofert:

 • Cena (60%)
 • Dobrowolne wydłużenie gwarancji i rękojmi (40%)

Wymagania dla wykonawców:

 • Posiadanie środków finansowych w wysokości co najmniej 600 000 zł lub zdolności kredytowej w takiej samej kwocie.
 • Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości co najmniej 800 000 zł.
 • Wykazanie wykonania co najmniej 2 robót elewacyjnych o wartości co najmniej 600 000 zł.
 • Zatrudnianie co najmniej 5 osób wykonujących roboty elewacyjne na umowę o pracę z co najmniej 3-miesięcznym doświadczeniem.
 • Posiadanie co najmniej jednej osoby z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej.

zródło: srem.pl

Zostaw komentarz