|||

Ruszyła rekrutacja do śremskiej Szkoły Muzycznej

424644969 368289419279862 4963442558363170082 N
Ruszyła rekrutacja do Szkoły Muzycznej. Zdjęcia: Katolicka Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. św. Jana Pawła II w Śremie. Za zgodą dyrektora szkoły Krzysztofa Mylera.
Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

W ramach Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury funkcjonuje Katolicka Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. św. Jana Pawła II. 1 marca rozpoczęła się rekrutacja do tej placówki. Jakie wymagania muszą spełnić kandydaci, aby rozpoczęli tam naukę?


Berdychowski Wv

Kto może ubiegać się o miejsce w Szkole Muzycznej?

 • Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat, albo 6 lat z zastrzeżeniem, że dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole muzycznej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole muzycznej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, maksymalny wiek dziecka rozpoczynającego naukę w cyklu 6-letnim to 10 lat.
 • Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Etapy rekrutacji do Szkoły Muzycznej

 • Złożenie przez rodziców lub prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie do szkoły. Czas na to trwa od 1 marca do 14 czerwca.
 • Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, warunkującego możliwość nauki gry na wybranym instrumencie.
 • Kwalifikacja kandydatów do szkół muzycznych I stopnia odbywa się na podstawie badania uzdolnień muzycznych. Badania uzdolnień kandydatów przeprowadza się w okresie od dnia 4 maja do zakończenia zajęć lekcyjnych. Badanie predyspozycji kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. W tym roku badanie uzdolnień muzycznych zostanie przeprowadzone od 17 do 18 czerwca.
  Pijacki rajd zakończony dachowaniem pod Książem Wielkopolskim

Jak wygląda ocena kandydatów?

 • Ocenia się następujące elementy: słuch muzyczny – zaśpiewanie jednej piosenki oraz powtórzenie głosem trójdźwięków melodycznych i krótkiego fragmentu melodii, poczucie rytmu – poprzez powtórzenie pięciu rytmów – stukając lub klaszcząc, pamięć muzyczną – poprzez zapamiętanie krótkiej melodii i zaśpiewanie jej od różnych dźwięków, czyli umiejętność transponowania melodii do innej tonacji, predyspozycje do gry na wybranym przez kandydata instrumencie poprzez ogólną obserwację kandydata przez pedagoga, specjalistę od danego instrumentu.
 • Komisja ocenia wszystkich kandydatów indywidualnie, przyznając za każde wykonane ćwiczenie 0-5 punktów. W przypadku niewykonania ćwiczenia kandydat nie otrzymuje punktu. Ostateczną ocenę badania przydatności każdego kandydata ustala komisja wg obowiązującej skali ocen i średniej punktacji uzyskanej od wszystkich członków komisji. Kandydat może uzyskać od 1 do 25 punktów.
 • O przyjęciu do klas pierwszych decyduje średnia liczba punktów uzyskanych przez kandydatów, przy czym minimalna liczba punktów kwalifikująca kandydata do nauki w Katolickiej Publicznej Szkole Muzycznej I st. w Śremie wynosi 18 pkt.

Na jakich instrumentach uczą gry w tej szkole?

 • altówce,
 • flecie,
 • fortepianie,
 • gitarze,
 • klarnecie,
 • perkusji,
 • saksofonie,
 • skrzypcach,
 • trąbce,
 • wiolonczeli.

W szkole prowadzone są zajęcia z podstaw rytmiki, kształcenia słuchu oraz wiedzy o muzyce. Dodatkowo w tej placówce funkcjonuje szkolny chór. Nauka w Szkole Muzycznej jest bezpłatna.


Śrem Nasze Miasto 320x320 Komórki

Zostaw komentarz