|||

Oczyszczalnia w Kiełczynku z większą przepustowością

Modernizacja Oczyszczalni ścieków W Kiełćzynku Spotkanie Robocze
fot. UM Książ Wlkp.
Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

W ramach planowanej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Kiełczynku trwają robocze narady i konsultacje. Efektem tej najnowszej jest zmiana przepustowości obiektu.


VW_Berdychowski_400_150(1)

Modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kiełczynku to temat, który jest bardzo ważne dla gminy Książ Wlkp. W tej sprawie cyklicznie spotykają się przedstawiciele ksiąskiego magistratu, projektanci oraz wykonawcy inwestycji. Kolejne takie spotkanie miało miejsce w styczniu.


Dominik Sworowski
Internet Tydzień Ziemi Śremskiej 300x300px Rgb

Przedstawiciele firm omówili najważniejsze zmiany, jakie w zakresie rzeczowo – finansowym zadania dokonali na podstawie ustaleń podjętych podczas poprzedniego, zeszłorocznego spotkania.O historii ksiąskich wsi napisał książkę. Autorskie spotkanie z Tomaszem Jankowskim

Konsultacje pokazały, że pierwotny projekt należy zmodyfikować do aktualnych potrzeb, a nawet należy wybiegać w przyszłość i być przygotowanym na zwiększenie zapotrzebowania mocy przerobowej kiełczyńskiej oczyszczalni.

Inwestor, czyli gmina Książ Wielkopolski, po analizie zgromadzonych dokumentów i uwzględnieniu tempa rozwoju obszarów gminnych, postanowił zwiększyć przepustowość projektowanej instalacji z 720m3 do docelowych 800m3.

Ponadto, ze względu na dużą liczbę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy i prognozowany wzrost tej liczby, ustalono konieczność uwzględnienia stacji dowożenia osadów z tych instalacji w układzie projektowanej oczyszczalni.

Dodatkowo, w związku z ilością osadu i częstotliwością wywożenia, postanowiono zwiększyć powierzchnię placu składowania osadu, skratek i piasku do 200m2.

Modyfikacje wpłyną na wartość inwestycji szacunkowo o kwotę w wysokości blisko 2,5 mln zł. Gmina Książ Wlkp. środki na przedmiotową inwestycję otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zostaw komentarz