|

Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem otrzyma dotację na realizację zadania publicznego

Noclegownia Nochowo
Co o tym sądzisz?
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Gmina Śrem przyznała Fundacji Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem dotację celową w wysokości 400 000,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. “Realizacja programu terapeutycznego poprzez prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu i doświadczających przemocy w rodzinie”


VW_Berdychowski_400_150(1)

Celem zadania jest zapewnienie osobom bezdomnym uzależnionym od alkoholu i doświadczającym przemocy w rodzinie miejsca pobytu, opieki i wsparcia w zakresie terapii uzależnień, pomocy psychologicznej i prawnej oraz pomocy w reintegracji społecznej i zawodowej.


Dominik Sworowski
Internet Tydzień Ziemi Śremskiej 300x300px Rgb

Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem to organizacja pożytku publicznego, która od wielu lat działa na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców gminy Śrem. W swojej działalności Fundacja skupia się na takich obszarach, jak:  • pomoc społeczna,
  • edukacja,
  • kultura,
  • ochrona środowiska.

Dotacja przyznana Fundacji to wyraz zaufania i wsparcia działań organizacji na rzecz lokalnej społeczności.

Zostaw komentarz