||||

Nowy samochód dla ŚDS pod choinkę

Image00011
(fot. Wiktor Chicheł)
Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

We wtorek 19 grudnia o godz. 10:30 odbyło się uroczyste przekazanie 9-osobowego mikrobusu na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie. Samochód został zakupiony przez Gminę Śrem w ramach “Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D tj. likwidacja barier transportowych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wysłużony pojazd transportowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie nie był już w stanie wypełniać tych potrzeb. Teraz został zakupiony nowy samochód, który będzie służył pięćdziesięciu podopiecznym oraz innym mieszkańcom gminy Śrem. Nowym pojazdem jest Renault Traffic Kombi wyposażony w szyny najazdowe, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Koszt zakupu wyniósł 198 952 zł, z czego 135 000 zł stanowiło dofinansowanie ze środków PFRON. Wkład własny gminy to 63 952 zł oraz 160 zł jako koszty rejestracji pojazdu.Image00001
Burmistrz wysiada z auta (fot. Wiktor Chicheł)

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Gminy Śrem, na czele z Burmistrzem Śremu i przewodniczącą rady miejskiej – Katarzyną Sarnowską, ks. Marian Brucki, pracownicy ŚDS oraz podopieczni. Na parking nowym nabytkiem wjechał sam Adam Lewandowski, co było wielką atrakcją dla zgromadzonych. Burmistrz został powitany brawami. Od razu przekazał kluczyki do auta przedstawicielom ŚDS. Następnie ks. dziekan Marian Brucki poświecił pojazd i przekazał brelok ze św. Krzysztofem do auta pracownikom ŚDS. Wszyscy mieli okazję dokładnie obejrzeć francuską maszynę. Ponadto podopieczni, którzy nie korzystają na codzień z przejazdów, mogli przejechać się nowym samochodem na krótką trasę.

Image00014
Ks. prałat święci samochód (fot. Wiktor Chicheł)

Aktualnie 25 osób bezpośrednio korzysta z dofinansowania i są dowożeni na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie. Dowożenie obejmuje tereny gmin Śrem i Książ Wlkp. i odbywają się pięć razy w tygodniu, po dwa razy dziennie na czterech stałych trasach. Dziennie w sumie samochód pokonuje ok. 240 km.

Image00025
Podziękowania dla przedstawicieli gminy i ks. Bruckiego (fot. Wiktor Chicheł)

Stan techniczny starego samochodu wymagał coraz częstszych i kosztowniejszych napraw oraz wymiany części, co wiązało się z odwołaniem zajęć dla uczestników, którzy na czas naprawy musieli pozostać w domach. Ograniczało to dostęp osób niepełnosprawnych do kultury, utrudniało korzystanie z terapii i rehabilitacji, a także ograniczało osoby niepełnosprawne w życiu społecznym.

Image00035
Pożegnanie ekipy wyruszającej na jazdę próbną (fot. Wiktor Chicheł)

Pośrednio z dofinansowania korzystać będą mogli także pozostali uczestnicy ŚDS oraz niepełnosprawni ruchowo mieszkańcy Gminy Śrem, gdyż samochód jest także wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych na imprezy okolicznościowe, spotkania integracyjne czy zawody sportowe. Samochód również wspiera gminę Śrem w okresach wyborczych, dowożąc na miejsce mieszkańców gminy Śrem, którzy mają problemy z samodzielnym dotarciem do lokali wyborczych.

Zostaw komentarz