||

Co się stało z figurą Matki Boskiej z ronda w Psarskiem?

Rondo w Psarskiem
Tak aktualnie wygląda rondo w Psarskiem/fot red.
Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Figura Matki Boskiej z ronda w Psarskiem zniknęła z kolumny niemal rok temu. Została zdjęta i poddana renowacji. Dlaczego do tej pory nie wróciła na swoje miejsce?


Berdychowski Wv

W październiku 2022 roku informowaliśmy na łamach „Tygodnia Ziemi Śremskiej” o planach mieszkańców Psarskiego, którzy postanowili upamiętnić śp. Marię Stefaniak. Pani Maria na terenie sołectwa Psarskie założyła i przez wiele lat prowadziła świetlicę socjoterapeutyczną, w ramach której organizowała m.in. zajęcia rehabilitacyjne, manualne, a także turnusy wakacyjne dla dzieci niepełnosprawnych, była wieloletnią członkinią rady sołeckiej, gdzie inicjowała i aktywnie brała udział w planowanych inicjatywach.


Śrem Nasze Miasto 320x320 Komórki

Sołtys Łukasz Brzeziński wraz z radą sołecką zaproponowali, by rondo przy ul. Zachodniej nazwać im. Marii Stefaniak.  Przy okazji miała także zostać odnowiona figura Matki Boskiej, która od wielu lat stoi w centrum skrzyżowania. – To był pomysł pani Marii. Niestety nie zdążyła go zrealizować, więc my chcemy dokończyć jej dzieło – wyjaśniał wówczas sołtys.

Inicjatywa ta zyskała poparcie burmistrza, który wielokrotnie podkreślał, że bardzo docenia pracę Marii Stefaniak. – Z panią Marią współpracowałem od 1996 roku w zakresie rewitalizacji, a w następnych latach tworzyliśmy Społeczny Komitet Rewitalizacji Figur. To wspaniała osobowość! Jestem całym sercem za nadaniem rondu im. Marii Stefaniak. Restauracja figur to „nasza specjalność” – zaznaczał Adam Lewanowski.

  Spółka znanego śremskiego biznesmena znów z karą UOKiK
Odnowiona Figura Matki Boskiej Psarskie
Figura Matki Boskiej została odnowiona przed wiosną 2023/fot. arch. red.

I faktycznie figura została zdjęta z kolumny. Jej odnowieniem zajął się Witold Siczyński. Prace pomógł sfinansować proboszcz parafii bł. Michała Kozala w Śremie – ks. Andrzej Zieliński. Udostępnił on także miejsce na pracownię. Z kolei Justyna Skrzypczak zadbała o odpowiedni dobór kolorów. Prace udało się ukończyć w lutym br. Latem także zajęto się terenem zielonym wokół figury. 18 maja br. rada miejska w Śremie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu w miejscowości Psarskie. I… cisza.

Skoro figura jest gotowa i jest zgoda radnych na nadanie nazwy, to dlaczego nic się w tej sprawie nie dzieje? To pytanie zadaliśmy śremskiemu ratuszowi, który nadzoruje wszystkie prace. Okazuje się, że problem tkwi w… kolumnie.

Renowację figury rozpoczęto staraniem społeczności sołectwa Psarskie i parafii pw. bł. Michała Kozala w grudniu 2022 r. W marcu br. w związku z planowanym udziałem finansowym gminy w realizacji ww. przedsięwzięcia zwróciliśmy się do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu o opinię w przedmiocie realizowanych i planowanych prac. Mimo iż figura nie jest ujęta w rejestrze zabytków, chcieliśmy znaleźć wykonawcę spełniającego wytyczne i sugestie zawarte w opinii konserwatorskiej. Z uwagi na niewielki zakres prac, podmioty wskazywane przez konserwatora zabytków nie były zainteresowane podjęciem współpracy przy renowacji obiektu. Ostatecznie umowę podpisano we wrześniu

– wyjaśnia Julia Projs.

Urzędniczka tłumaczy także, że ogrodzenie figury zostało zdemontowane i odrestaurowane, a także usunięto starą, zniszczoną zieleń.

Niestety w trakcie prowadzonych prac stwierdzono, iż stan kolumny nie pozwala na jej skuteczną i trwałą renowację, co potwierdziła opinia techniczna z 14.11.2023 r. Wówczas urząd ponownie wystąpił do WWKZ w Poznaniu z informacją o konieczności wymiany ww. elementu. Równocześnie ustalono, iż czas oczekiwania na wykonanie odlewu nowej kolumny wynosi około 30 dni. W związku z tym w bieżącym roku teren zostanie uporządkowany oraz przygotowany do posadowienia nowej kolumny i zagospodarowania na wiosnę 2024 r.

– dodaje J. Projs.

Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i poczekać na finał prac do wiosny.

Zostaw komentarz