| |

Rondo w Psarskiem otrzyma nową nazwę

fot. arch. red./Mieszkańcy Psarskiego uznali, że rondo, łączące ulice: Zachodnią, Leśną i Owocową, otrzyma nazwę Marii Stefaniak

Wracamy do tematu ronda w Psarskiem. Przypomnijmy, że jesienią ubiegłego roku mieszkańcy wsi uznali, że rondo, łączące ulice: Zachodnią, Leśną i Owocową, otrzyma nazwę Marii Stefaniak. Teraz nad tą sprawą pochylą się radni miejscy.

VW_Berdychowski_400_150(1)

Jesienią ubiegłego roku, podczas jednego z zebrań wiejskich, mieszkańcy zgodzili się na nadanie nazwy rondu im. Marii Stefaniak. Wówczas także podjęli decyzję, by dokończyć dzieło pani Marii, która zabiegała o renowację figury Matki Boskiej.

Mieszkańcy kochali Marię Stefaniak. To ona integrowała lokalną społeczność wokół świetlicy wiejskiej, dbała o nią jak o własny dom i przede wszystkim stworzyła bezpieczną przystań dla osób z niepełnosprawnościami – Koło Smoki. Przypomnijmy, że pani Maria zmarła na początku września 2022 roku.

fot. arch. red./Maria Stefaniak emanowała charyzmą i zaangażowaniem w działania społeczne, nie mając sobie równych

Pomysł, by rondo w Psarskiem nazwać im. Marii Stefaniak wypłynął m.in. od sołtysa i rady sołeckiej. – Była dla nas wzorem do naśladowania. Choć spierałem się czasem z panią Marią, bardzo lubiłem z nią rozmawiać, wymieniać poglądy. Ceniłem jej wiedzę i ogromne zaangażowanie dla naszej społeczności – podkreśla sołtys Łukasz Brzeziński.

Dokończą jej dzieło

Mieszkańcy wsi zdecydowali się także dokończyć dzieło pani Marii. Odnowili figurę Matki Boskiej, która znajdowała się na rondzie. – To był pomysł pani Marii. Niestety nie zdążyła go zrealizować, więc chcemy dokończyć jej dzieło – podkreśla sołtys.

Odnowieniem figury zajął się Witold Siczyński. Prace pomógł sfinansować proboszcz parafii bł. Michała Kozala w Śremie – ks. Andrzej Zieliński. Udostępnił on także miejsce na pracownię. Z kolei Justyna Skrzypczak zadbała o odpowiedni dobór kolorów.

fot. arch. red./Odnowieniem figury zajął się Witold Siczyński

Ostatni głos należy do radnych

Oczywiście w kwestii nadania nazwy wypowiedzieć musi się rada miejska w Śremie. Na najbliższej sesji rady miejskiej (18 maja) rajcy zajmą się uchwałą w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu w miejscowości Psarskie.

W uzasadnieniu do uchwały czytamy:

Pani Maria Stefaniak była osobą bardzo dobrze znaną w Gminie Śrem, a szczególnie mieszkańcom sołectwa Psarskie, gdzie mieszkała aż do śmierci. Angażowała się w wiele inicjatyw na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych.

W swoim życiu pełniła m. in. funkcję pełnomocnika Burmistrza Śremu do spraw promocji gminy, brała udział w założeniu Ośrodka Wspierania Małej Przedsiębiorczości, a także była współtwórczynią Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego. Dbała o rozwój lokalnej turystyki. Jednakże najbardziej była znana ze swojej działalności w ramach Fundacji na rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem oraz Lokalnego Centrum Wolontariatu w Śremie, którego była twórczynią. Organizowała co roku Galę Wolontariatu oraz spotkania opłatkowe połączone z występami dzieci i młodzieży uczęszczającymi do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Psarskiem.

Na terenie sołectwa Psarskie założyła i przez wiele lat prowadziła Świetlicę Socjoterapeutyczną, w ramach której organizowała m. in. zajęcia rehabilitacyjne, manualne, a także turnusy wakacyjne dla dzieci niepełnosprawnych, była wieloletnią członkinią rady sołeckiej, gdzie inicjowała i aktywnie brała udział w planowanych inicjatywach.

Zainicjowała i doprowadziła do renowacji figury Najświętszego Serca Jezusa, zainicjowała renowację figury Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej (której jednak ze względu na chorobę nie była w stanie doprowadzić do końca). Jest autorką listu umieszczonego w kapsule czasu przy pomniku na ul. Leśnej w Psarskiem.

Emanowała charyzmą i zaangażowaniem w działania społeczne nie mając sobie równych, dbając przy tym o dobre imię sołectwa Psarskie i całej Gminy Śrem. Dla wielu osób potrzebujących była podporą i wzorem do naśladowania, zawsze otwarta i życzliwa dla potrzebujących pomocy.

One Comment

Zostaw komentarz