|||

Radny Świdurski apelował o sygnalizację świetlną w Książu. WZDW nie przychyla się do tego wniosku

Przejście Dla Pieszych Przy Szkole W Książu (2)
Radny Wojciech Świdurski, w imieniu mieszkańców Książa Wlkp., prosił władze powiatu o podjęcie działań, zmierzających do zainstalowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przed Szkołą Podstawową im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp./fot. Czytelnik TZŚ

Znamy już odpowiedź Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w sprawie postawienia sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych obok szkoły w Książu Wlkp. Apelował o to radny powiatowy Wojciech Świdurski.


VW_Berdychowski_400_150(1)

Na wstępie przypomnijmy, że kilka tygodni temu radny Wojciech Świdurski, w imieniu mieszkańców Książa Wlkp., prosił władze powiatu o podjęcie działań, zmierzających do zainstalowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przed Szkołą Podstawową im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.

Swą prośbę argumentował faktem, że przejście dla pieszych, które codziennie w drodze do szkoły pokonują dzieci, jest niebezpieczne. Radny zwracał również uwagę na fakt, że przejście poprzedza bardzo długi odcinek prostej drogi.Na tym odcinku niektórzy kierowcy (bardzo często są to kierowcy ciężarówek) rozwijają nadmierną prędkość, co zagraża bezpieczeństwu dzieci. Pragnę zwrócić uwagę, że na tej samej drodze w miejscowości Boguszyn sygnalizacja świetlna w tym roku powstała

– podkreśla Świdurski.

Interpelacja radnego została przekazana do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Co na to WZDW?

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich do wniosku radnego się nie przychylił. Swą decyzję argumentuje między innymi tym, że w świetle zmiany przepisów prawa o ruchu drogowym obecnie pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo na przejściu dla pieszych i zbliżając się do niego.

Sygnalizacje świetlne WZDW w pierwszej kolejności decyduje się montować na skrzyżowaniach, na których dochodzi do zdarzeń drogowych charakterystycznych dla braku sygnalizacji, takie jak najechanie prostopadłe, najechanie na pieszych i rowerzystów

– wyjaśnia Andrzej Staszewski, zastępca dyrektora ds. technicznych.

Ponadto WZDW przypomina także, że naruszanie przepisów w ruchu drogowym należy zgłaszać policji. Nadmienia również, że wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych, które znajduje się na skrzyżowaniu, wiąże się z wykonaniem sygnalizacji dla całego skrzyżowania. A to już jest spory koszt, którego WZDW nie chce w pełni wziąć na swoje barki.

Zastępca dyrektora ma zatem pewną propozycję. Proponuje samorządowi partycypację w kosztach.

Orientacyjny koszt montażu sygnalizacji na tym skrzyżowaniu to około 300-350 tys. zł. Tutejszy Zarząd może przedmiotowy wniosek wpisać na listę zadań do realizacji w kolejnych latach jedynie w przypadku deklaracji dofinansowania w wysokości 1/3 kosztów instalacji przez miasto Książ Wlkp. i zarządzającego ruchem na drogach powiatowych – starostę śremskiego

– proponuje Andrzej Staszewski.

Podobne rozwiązanie zostało zastosowane w przypadku montażu sygnalizacji świetlnej w Boguszynie (DW436), gdzie część kosztów pokryła gmina Nowe Miasto nad Wartą.

Zostaw komentarz