Przekształcenie jdg w spółkę krok po kroku – niezbędnik przedsiębiorcy

9226 Fomlwvoyr5kev6l1

Operacja przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę jest jak najbardziej możliwa i coraz bardziej popularna. korzyści z tej decyzji przewyższają trudy wykonania przekształcenia. Skutki biznesowe dla firmy są znikome przy stosunkowo dużych korzyściach finansowych i podatkowych.


VW_Berdychowski_400_150(1)

Moda na spółki

W ostatnich latach ilość przekształceń mniejszych i większych biznesów w spółki rośnie na podstawie czego można wnioskować, iż jest to trend wzrostowy, swego rodzaju moda. w prawie możliwość taka istnieje już od 2011 roku. powody tego trendu są różne i niejednorodne. Część przedsiębiorców w ten sposób chce podnieść rangę swojej firmy, przygotować ją do sukcesji, sprzedaży czy przyjęcia inwestora. Inni zaś w przekształceniu widzą jedynie oszczędności na składkach zdrowotnych, korzystne rozwiązania podatkowe itp. Są i tacy, dla których przekształcenie w spółkę jest wymuszone przez kontrahentów. Wśród grona chętnych prowadzących jednoosobową działalność są i ci którzy chcą ograniczyć swoją odpowiedzialność poprzez przekształcenie w spółkę. Warto jest zatem wiedzieć jak wygląda w praktyce przekształcenie jdg w spółkę krok po kroku

Plan na spółkę

Wydawać by się mogło, iż przekształcenie jednoosobowej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową nie powinno być trudne, skomplikowane, tymczasem przepisy przewidują dla tej operacji co najmniej zawiła procedurę. Zanim więc zapadnie ostateczna decyzja o przekształceniu warto przeanalizować wszelkie plusy i minusy tego rozwiązania, aby być pewnym zmiany. na podstawie artykułu 584 kodeksu spółek handlowych od przekształcającego wymagane jest przygotowanie planu przekształcenia, oświadczenia o przekształceniu, jak też powołania członków organów spółki, jak również zawarcia umowy spółki, podpisania statutu spółki, ponadto wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG oraz wpisania spółki do KRS. Może się to wydawać banalne, jednak w rzeczywistości nie jest to tak łatwe, a przede wszystkim szybkie. jeśli sądzimy że przekształcimy firmę w spółkę w ciągu kilku dni to się bardzo mylimy. Pierwszy i najważniejszy etap przekształcenia

W czasie tworzenia planu przekształcenia wycenia się majątek przedsiębiorcy wraz z rzetelnym badaniem danych finansowych, ponadto w planie uwzględnia się projekty oświadczenia o przekształceniu, umowy spółki. wycena aktywów i pasywów dołączona do planu podlega badaniu przez biegłego rewidenta. by jej dokonać niezbędne jest wykonanie sprawozdania finansowego na podstawie gromadzonych dokumentów księgowych, na bazie uproszczonej ewidencji, w tym ewidencji środków trwałych. aby procedura była bardziej złożona i kosztowna plan przekształcenia musi być sporządzony w formie aktu notarialnego. tym samym koszty pomocy prawnej w sporządzeniu planu i pozostałych dokumentów nie są niskie, a ponadto nalezy doliczyc koszty notariusza. oprócz kosztu planu i opłaty notarialnej od jego sporządzenia trzeba liczyć się z dodatkowymi kosztami notariusza za oświadczenie o przekształceniu oraz opinie biegłego, wpis spółki do KRS.

Zostaw komentarz